Tags:
Node Thumbnail

PayPal ออกรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปี 2019 แล้ว โดยปริมาณการจ่ายเงินยังคงเติบโต 25% และการจ่ายเงินระหว่างบุคคลรวมถึง Venmo ยังคงเติบโตสูง

สำหรับรายได้ของ PayPal ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4.38 พันล้านดอลลาร์ เติบโตขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนผลกำไรของบริษัทอยู่ที่ 462 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7%

PayPal ระบุว่า ไตรมาสนี้มีจำนวนผู้ใช้แอคทีฟเพิ่มขึ้น 9.8 ล้านบัญชี มีจำนวนการจ่ายเงิน 3.1 พันล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 25% ส่วนปริมาณการจ่ายเงินอยู่ที่ 1.79 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% โดยการจ่ายเงินระหว่างบุคคล (P2P) อยู่ที่ 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ โต 39% ซึ่งการจ่ายเงินแบบ P2P นี้คิดเป็น 28% ของปริมาณการจ่ายเงินทั้งหมด ส่วนฝั่ง Venmo มีปริมาณการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 64% เป็น 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์

สำหรับการซื้อหุ้น 70% ของ GoPay หรือ Guofubao บริษัทจ่ายเงินจากประเทศจีนนั้น PayPal คาดว่าจะปิดดีลนี้ได้ภายในไตรมาส 4 โดยหากปิดดีลเรียบร้อยแล้วจะทำให้ PayPal ได้กลายเป็นบริษัทด้านการจ่ายเงินต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการระบบจ่ายเงินออนไลน์ในจีน ซึ่งจะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ที่มา - PayPal, TechCrunch

No Description
ภาพจาก PayPal

Get latest news from Blognone