Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Medium Partner Program เป็นโครงการแบ่งรายได้ระหว่าง Medium กับผู้เขียน ซึ่งก่อนหน้านี้ Medium ใช้จำนวนการปรบมือมาวัดว่าควรจะจ่ายให้ผู้เขียนเท่าไร แต่ล่าสุด Medium ได้ประกาศปรับโมเดลนี้ใหม่ โดยจะเปลี่ยนไปใช้เวลาที่อ่านคอนเทนต์แทน

Medium ระบุว่า ทางบริษัทเล็งเห็นว่าระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่กับเนื้อหานั้น ๆ บ่งบอกถึงคุณภาพมากกว่าจำนวนการปรบมือ ส่วนการปรบมือก็ยังคงใช้เพื่อการสนับสนุนเรื่องราวนั้น ๆ ให้มีจำนวนคนอ่านมากขึ้น โดย Medium ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป Partner Program จะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

  1. คำนวณเวลาอ่านเฉพาะสมาชิก Medium เท่านั้น
  2. หากคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Medium เข้ามาอ่านและสมัครสมาชิก Medium ภายใน 30 วันหลังจากนั้น Medium จะคำนวณเวลาอ่านย้อนหลังให้
  3. รายได้ที่รับจาก Medium จะคำนวณเป็นรายวัน จากเดิมที่เป็นรายสัปดาห์
  4. เพิ่มข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับเนื้อหาที่เขียนบน Medium ให้เจ้าของเนื้อหาเห็นภาพทางสถิติเกี่ยวกับเวลาการอ่านเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส่วนวิธีการคำนวณเวลาอ่าน Medium จะคำนวณสองแบบ คือ

  • เวลาที่สมาชิกใช้เพื่ออ่านเนื้อหา ถ้ามีคนใช้เวลาอ่านเนื้อหานั้นเพิ่มขึ้น ก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น
  • เวลาการอ่านเนื้อหาทั้งเดือนที่สมาชิกอ่านเนื้อหาของผู้เขียนคนนั้น ส่วนนี้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์มักจะเป็นผู้เขียนเนื้อหาที่ค่อนข้างเฉพาะทางและมีผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เช่น เดือนที่แล้วมีสมาชิกคนหนึ่งใช้เวลา 10% ของเวลาอ่านทั้งเดือนอ่านบทความของผู้เขียนคนหนึ่ง ผู้เขียนคนนั้นจะได้รับส่วนแบ่ง 10% ของเงินส่วนค่าสมาชิกที่ให้ผู้เขียน

วิธีการคำนวณรายได้แบบนี้ Medium ระบุว่าจะช่วยให้ผู้เขียนที่เน้นเนื้อหาเฉพาะกลุ่มกับผู้เขียนที่เน้นเนื้อหาแบบหลากหลายเข้าถึงผู้อ่านหลายกลุ่มมีรายได้ไม่ต่างกันมากนัก

Medium ยังได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Partner Program ด้วยว่า ตั้งแต่เปิดตัวจนถึงวันนี้ ทางแพลตฟอร์มได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เขียนไปแล้วกว่า 30,000 ราย เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจำนวนนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

ที่มา - Medium

No Description
ภาพจาก Medium

Get latest news from Blognone