Tags:
Node Thumbnail

AWS ประกาศโครงการแจกเครดิตใช้คลาวด์ให้กับโครงการโอเพนซอร์ส โดยเปิดให้แต่ละโครงการยื่นขอว่าต้องใช้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เซิร์ฟเวอร์และสตอเรจปริมาณเท่าใดในหนึ่งปี

โครงการโอเพนซอร์สกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่

  • ภาษา Rust: ภาษาโปรแกรมโดยมอซิลล่าที่คอมไพล์แล้วได้ซอฟต์แวร์ที่ประสิทธิภาพสูงระดับเดียวกับภาษาซี แต่ยังมีกระบวนการป้องกันการใช้หน่วยความจำผิดพลาดเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่อื่นๆ
  • AdoptOpenJDK: โครงการไบนารีจาก OpenJDK ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
  • The Central Repository: หรือโครงการ Maven สำหรับดาวน์โหลดไลบรารีจาวามาประกอบซอฟต์แวร์
  • Cloud Native Computing Foundation: มูลนิธิ CNCF นำโครงการจำนวนหนึ่งมาใช้โครงสร้างของ AWS
  • ภาษา Julia: ภาษาสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

โครงการอื่นๆ ที่ใช้สัญญาอนุญาตที่ได้รับรองโดย OSI ก็สามารถยื่นขอเครดิตได้เช่นกัน โดยแจ้งปริมาณเครดิตที่ต้องการแต่ละปีและใช้เวลาพิจารณา 10-15 วันทำการ

บริษัทอื่นๆ ก็มักมีการสปอนเซอร์โครงการโอเพนซอร์สโดยอาจจะมีหรือไม่มีโครงการอย่างเป็นทางการ เช่น ภาษา Rust เองก็ใช้โครงสร้าง CI จาก Azure Pipelines ที่ไมโครซอฟท์ให้ใช้งานฟรี และแม้จะได้เครดิตฟรีจาก AWS ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะย้าย CI แต่อย่างใด

ที่มา - AWS, The Register

No Description

Get latest news from Blognone