Tags:
Node Thumbnail

Baidu ประกาศลงทุนใน Neusoft บริษัทพัฒนา AI ด้านอุตสาหกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ, สาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา เป็นเงินกว่า 1.44 พันล้านหยวนหรือราว 7.2 พันล้านบาท

การลงทุนครั้งเป็นการขยายความร่วมมือระหว่าง Baidu และ Neusoft หลังจากที่ Baidu เคยลงทุนมาก่อนแล้วช่วงเดือนมีนาคม 22.5 ล้านหยวนหรือราว 112.5 ล้านบาทในธุรกิจด้านสาธารณสุขของ Neusoft และการลงนามพัฒนาแอป AI ด้านสาธารณสุขและสมาร์ทซิตี้ร่วมกันในเดือนพฤษภาคม

ที่มา - SCMP

Get latest news from Blognone