Tags:
Node Thumbnail

เราเห็นความพยายามของเฟซบุ๊กในการสร้างความเชื่อมั่นด้านความเป็นส่วนตัวให้มากยิ่งขึ้น ความพยายามล่าสุดคือการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ Facial Recognition พร้อมตัวเลือกว่าจะเปิดหรือปิด

ตัวเลือก Facial Recognition จะมาแทนที่ Tag Suggestions เดิมที่ให้ผู้ใช้เลือกแค่ว่าจะให้เฟซบุ๊กแนะนำการแท็กในรูปคนอื่นหรือไม่ ทำให้ผู้ใช้ควบคุมการจดจำใบหน้าของตัวเองบนเฟซบุ๊กทั้งหมด เฟซบุ๊กบอกว่าหากผู้ใช้เลือกจะปิด Facial Recognition อัลกอริทึมจะไม่ตรวจจับใบหน้าของผู้ใข้และไม่แนะนำการแท็กในรูปใด ๆ เลย เพื่อนผู้ใช้ต้องเป็นคนพิมพ์ชื่อเพื่อแท็กเอง

เฟซบุ๊กยืนยันว่าตัวเองไม่เคยแบ่งปันข้อมูลใบหน้ากับบริษัทหรือแอปภายนอก และไม่ขายเทคโนโลยีของตัวเอง ขณะที่ฟีเจอร์นี้เปิดใช้ทั่วโลกวันนี้

ที่มา - Facebook

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 4 September 2019 - 10:12 #1126643
Be1con's picture

Coder | Designer | Thinker | Blogger