Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Chris Beard ซีอีโอของ Mozilla ที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปี 2014 ประกาศทำหน้าที่จนถึงสิ้นปี 2019 โดยให้เหตุผลว่าอยากพักผ่อน ก่อนคิดว่าจะทำอะไรต่อไป

บอร์ดของ Mozilla จะเริ่มกระบวนการสรรหาซีอีโอคนใหม่มาทำหน้าที่แทน และหากยังหาตัวซีอีโอไม่ได้ภายในปี 2019 ประธานบอร์ด Mitchell Baker จะมาทำงานเป็นซีอีโอแทนไปก่อน

Chris Beard เป็นพนักงานที่อยู่กับ Mozilla มายาวนาน ก่อนลาออกไปอยู่กองทุน VC ในปี 2013 และกลับมาอีกครั้งในปี 2014 ในฐานะซีอีโอ และดำรงตำแหน่งซีอีโอมาได้ 5 ปีแล้ว

ที่มา - Mozilla

No Description

Get latest news from Blognone