Tags:
Node Thumbnail

กรรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสิงคโปร์ (Personal Data Protection Commission - PDPC) ออกประกาศแจ้งเตือนว่าธุรกิจที่ไม่ได้ขออนุญาตเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเลขบัตรประชาชนหลังจากวันที่ 1 กันยายนนี้ โดยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ฐานข้อมูลในระบบไม่มีเลขบัตรประชาชนอีกต่อไป

กฎนี้ครอบคลุมถึงหมายเลขประจำตัวอื่นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น หมายเลขใบเกิด, หมายเลขต่างด้าว, หรือหมายเลขอนุญาตทำงาน

คำแนะนำของ PDPC ระบุให้ธุรกิจปรับเปลี่ยนไปใช้กระบวนการระบุตัวผู้ใช้ด้วยวิธีการอื่น เช่น ชื่อผู้ใช้ที่ตั้งได้เอง, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขประจำตัวที่สร้างโดยระบบ หรือหมายเลขบัตรประชาชนบางส่วน

แม้จะห้ามเก็บหมายเลขบัตรประชาชนไว้ในฐานข้อมูลตรงๆ แต่กฎนี้ยังอนุญาตให้เก็บเลข 3 ตัวท้ายและอีก 1 ตัวอักษรท้ายของหมายเลขบัตรประชาชน และค่าแฮชของเลขบัตรประชาชนได้ โดยในกรณีที่ต้องการตรวจสอบบัตรประชาชนก็สามารถสแกนบาร์โค้ดและแฮชข้อมูลทันทีเพื่อตรวจสอบจากค่าแฮชเอา

บริการที่จะได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้ ได้แก่ บริการสมาชิกของร้านต่างๆ, บริการซื้อสินค้าออนไลน์, ระบบบัตรเข้างาน และข้อกำหนดนี้ยกเว้นกิจการที่ต้องเก็บเลขบัตรประชาชนตามกฎหมาย เช่น สถานพยาบาลที่ต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วย, โรงแรมที่ต้องเก็บข้อมูลผู้เข้าพัก ฯลฯ

ที่มา - PDPC

No Description

ภาพจากเฟซบุ๊ก PDPC

Get latest news from Blognone

Comments

By: PriteHome
ContributorAndroidWindows
on 28 August 2019 - 19:27 #1125735
PriteHome's picture

ไอเดียดี

By: armkung
iPhone
on 28 August 2019 - 23:13 #1125768
armkung's picture

ขณะที่บ้านเรา all member ขอทุกอย่าง เลขบัตรปชช เลขหลังบัตร ส่งข้อมูลให้บริษัทในเครือได้อีกด้วย

By: sdc on 29 August 2019 - 07:31 #1125790

ประเทศไทยต้องเก็บทุกอย่าง ไม่เคยสนเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ถ้าไม่เก็บก็จะไม่รู้ว่าคนๆทำอะไรบ้าง จ่ายอะไรบ้าง ที่อยู่อยู่ไหน

By: Diagnos on 29 August 2019 - 11:45 #1125840
Diagnos's picture

ของสิงคโปร์ดูจะมีประโยชน์กว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยอีก ไทยน่าจะนำแนวคิดแบบนี้มาบังคับใช้อย่างจริงจังบ้างนะครับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 29 August 2019 - 12:25 #1125846 Reply to:1125840
lew's picture

เขามีพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคลมาก่อนครับ เกิดกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลนี่มาแล้วหลายปี ถึงได้มีอำนาจออกกฎแบบนี้ได้


lewcpe.com, @wasonliw