Tags:
Node Thumbnail

VMware รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีการเงินบริษัท 2020 สิ้นสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2019 รายได้รวม 2,439 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน แบ่งเป็นรายได้จากไลเซนส์ 1,011 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% และเป็นรายได้จากบริการ 1,428 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน 523 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอ Pat Gelsinger กล่าวว่านอกจากผลประกอบการที่ยังคงออกมาดี VMware ก็ได้แสดงความสนใจซื้อกิจการทั้ง Pivotal และ Carbon Black ซึ่งเทคโนโลยีที่สองบริษัทนี้มีเป็นสิ่งที่สำคัญมากในโลกธุรกิจตอนนี้ และนำมาเสริมกับ VMware เพื่อช่วยลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล

ก่อนหน้านี้ VMware ประกาศเตรียมซื้อหุ้น Pivotal กลับคืน และล่าสุดก็ประกาศเข้าซื้อกิจการ Carbon Black ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยสำหรับองค์กร

ที่มา: VMware

alt="VMware"

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 23 August 2019 - 14:08 #1125025
sian's picture

รานงาน > รายงาน