Tags:
Node Thumbnail

ประเด็นการใช้พนักงานฟังบริการข้อความเสียงเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ยังมีมาเรื่อย ๆ ล่าสุด มีพนักงานสัญญาจ้างของไมโครซอฟท์รายหนึ่ง ออกมาเปิดเผยกับเว็บไซต์ Motherboard ว่า เขาได้รับมอบหมายงานตรวจสอบไฟล์เสียงที่มีการพูดคุยโดยใช้เครื่องแปลภาษาผ่าน Skype ตลอดจนข้อความที่ส่งไปยังบริการผู้ช่วย Cortana

เรื่องราวนี้คล้ายคลึงกับกรณีของ กูเกิล แอปเปิล และ Amazon โดยพนักงานดังกล่าวบอกว่าข้อมูลเสียงที่ได้ยินนั้นมีทั้งข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ สิ่งที่ให้ Cortana เสิร์ชหาเป็นต้น แต่ไฟล์เสียงนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นของผู้ใช้งานคนใด

ตัวแทนของไมโครซอฟท์ชี้แจงว่าการเก็บข้อมูลเสียงเพื่อวิเคราะห์นั้นเป็นตัวเลือก และบริษัทจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่ลูกค้าอนุญาตเท่านั้น ส่วนพนักงานที่เข้ามาทำงานส่วนนี้จะถูกเซ็นสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล และไมโครซอฟท์ก็มีขั้นตอนการตรวจสอบอยู่แล้ว

ที่มา: The Verge

alt="Skype"

Get latest news from Blognone