Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Technical University of Munich ประเทศเยอรมนี พัฒนาน้ำหมึกสำหรับการสักที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อปริมาณกลูโคสในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่เพียงแต่กลูโคสเท่านั้น ทีมวิจัยยังพัฒนาหมึกสร้างรอยสักที่เปลี่ยนสีเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของค่า pH และปริมาณสาร albumin (เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในกระแสเลือด) ในร่างกายได้ด้วย

No Description

โดยทั่วไปแล้วการสักก็คือการฉีดหมึกสีต่างๆ เข้าสู่ผิวหนังชั้นหนังแท้ ซึ่งงานวิจัยของทีมวิจัยนี้ได้พัฒนาหมึกแบบพิเศษมาใช้แทนหมึกสำหรับการสักทั่วไป พวกเขาได้ทดลองใช้หมึกพิเศษเหล่านี้สร้างรอยสักลงบนผิวหนังหมู โดยรอยสักจะเปลี่ยนเฉดสีไปตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีของสารเหลวในเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นของเหลวที่ออกจากเส้นเลือดฝอยมาอยู่ในบริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์ในเนื้อเยื่อผิวหนัง

ทีมวิจัยเน้นการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี 3 อย่างของสารเหลวในเนื้อเยื่อ อันได้แก่ กลูโคส, ค่า pH และ albumin เนื่องจากการวัดค่า 3 อย่างนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับผู้มีอาการป่วยต่างๆ ดังนี้

  • การวัดปริมาณกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องระมัดระวังควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งหมึกของทีมวิจัยที่ใช้วัดกลูโคสนั้นเป็นหมีกสีเหลืองที่จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวและยิ่งเขียวเข้มมากขึ้นตามปริมาณของกลูโคสที่ตรวจจับได้
  • การวัดค่า pH ซึ่งบ่งชี้ความเป็นกรด-ด่างของสารเหลวในเนื้อเยื่อของร่างกาย สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์เรื่องความผิดปกติของร่างกายได้หลายอย่าง หมึกที่ทีมวิจัยพัฒนาเพื่อใช้วัดค่า pH นั้นมี methyl red, bromothymol blue และ phenolphthalein เป็นส่วนผสม (สารทั้ง 3 ตัวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวบ่งชี้ pH) โดยรอยสักที่ปรากฏจะมีสีเหลืองเมื่อตอนวัดค่า pH ได้ 5.0 และค่อยเปลี่ยนเฉดสีไปเป็นสีเขียวและเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าเมื่อค่า pH เพิ่มสูงขึ้นไปถึง 9.0 (ค่า pH ปกติของร่างกายคนอยู่ที่ประมาณ 7.4)
  • การวัดปริมาณสาร albumin อันเป็นโปรตีนที่ผลิตจากตับนั้น สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบอวัยวะภายในได้หลายอย่าง กรณีที่ปริมาณ albumin ในเลือดมีน้อยเกินไป อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของตับหรือไต ส่วนในกรณีที่มี albumin ในเลือดมาก อาจเป็นสัญญาณความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยรอยสักจะมีสีฟ้าจางมากในภาวะปกติและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มยิ่งขึ้นตามปริมาณสาร albumin ที่เพิ่มขึ้น

No Description

ทีมวิจัยได้อาศัยการสักด้วยหมึกสีเหล่านี้ลงไปบนผิวหนังหมูแทนการฉีดสร้างรอยสักจริงบนผิวหนังมนุษย์ โดยรอยสักเพื่อวัดค่า pH นั้นเป็นรอยสักเดียวที่สีของมันสามารถเปลี่ยนกลับไปมาระหว่างสีเหลืองและสีฟ้าได้ตามการเพิ่ม-ลดของค่า pH ในขณะที่รอยสักที่ใช้หมึกเพื่อตรวจจับปริมาณกลูโคสและ albumin นั้นแม้จะเปลี่ยนมีสีเข้มขึ้นเมื่อสารที่มันตรวจจับเพิ่มปริมาณขึ้นได้ แต่สีจะไม่จางลงในภายหลังแม้ว่าปริมาณสารเหล่านั้นจะลดน้อยลงแล้ว

ทีมวิจัยคิดว่าการพัฒนาให้รอยสักใช้ประโยชน์เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของร่างกายคนได้นั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติของร่างกายเจ้าของรอยสักได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยเป้าหมายขั้นต่อไปของงานวิจัยคือการพัฒนาหมึกที่สามารถเปลี่ยนสีกลับคืนได้เมื่อปริมาณสารเคมีที่มันตรวจจับนั้นกลับมาอยู่ในระดับปกติ และทดลองการสร้างรอยสักกับสัตว์ทดลองที่มีชีวิตจริงเพื่อศึกษาผลข้างเคียงต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต

ที่มา - Science Alert via Ubergizmo, เอกสารงานวิจัย

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 5 August 2019 - 14:42 #1122702
panurat2000's picture

โดยรอยสักที่ปรากฎจะมีสีเหลือง

ปรากฎ => ปรากฏ

ตามปริมาณสาร albumin ที่เพิ่่มขึ้น

เพิ่่ม => เพิ่ม

By: hotline001
AndroidWindowsIn Love
on 5 August 2019 - 16:30 #1122712

เหมือนตะไคร่เกาะ สวยไปอีกแบบครับ

By: terdsak.s on 6 August 2019 - 06:08 #1122759

เดี๋ยวบรรจุข้าราขการไม่ได้~

By: orbitalz
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 16 August 2019 - 17:41 #1124165

คำถามที่ควรต้องถามคือ methyl red, bromothymol blue และ phenolphthalein นั้น toxic ต่อร่างกายคนมั้ย