Tags:
Node Thumbnail

โตโยต้าประกาศเข้าร่วมลงทุนใน Didi Chuxing แอปแชร์รถโดยสารของจีน ด้วยวงเงิน 600 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง Didi กับ GAC Toyota (บริษัทร่วมทุนของ GAC ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนกับโตโยต้า) เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์สำหรับแพลตฟอร์มของ Didi ด้วย

การประกาศลงทุนของโตโยต้าครั้งนี้เคยมีรายงานข่าวออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม แต่วงเงินน้อยกว่า 600 ล้านดอลลาร์

ความร่วมมือนี้ทั้งโตโยต้าและ Didi จะพัฒนาบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะเป้าหมายคือการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการขนส่งโดยสาร Mobility-as-a-Service (Maas) ในจีน ตลอดจนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV)

ที่มา: โตโยต้า

alt="Toyota x Didi"

Get latest news from Blognone