Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลรายงานการสร้างปัญญาประดิษฐ์ SMILY ที่เป็นโมเดล deep learning สำหรับการค้นหาภาพเนื้อเยื่อจากฐานข้อมูลมะเร็ง The Cancer Genome Atlas โดยความพิเศษคือ SMILY นั้นไม่ได้ฝึกด้วยภาพเนื้อเยื่อมะเร็งหรือภาพทางการแพทย์แต่อย่างใด

SMILY เป็นโมเดล deep learning ที่สร้างจากภาพทั่วไป เช่น ต้นไม้, สุนัข ฯลฯ จำนวนมากถึง 5,000 ล้านภาพ โดยโมเดลมีเอาท์พุตเป็นข้อมูลสรุปย่อของภาพ หรือ embedding

ทีมวิจัยของกูเกิลพบว่า สามารถนำโมเดล SMILY มาสร้างฐานข้อมูล embedding จากภาพเนื้อเยื่อทางการแพทย์ และใช้ข้อมูลนี้ค้นหาภาพที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ความร้ายแรงของเนื้องอก หรือลักษณะเนื้อเยื่อ พบว่ายังได้ผลที่ดี หลังจากนั้นจึงสร้างเครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์ปรับผลการค้นหา เช่น เน้นจุดสำคัญในภาพ หรือใส่ตัวอย่างภาพใกล้เคียงกันเพิ่มเติม ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ระบบค้นหาเช่นนี้ อาจะใช้ในการเรียนการสอนแพทย์ ที่นักเรียนแพทย์สามารถหาตัวอย่างภาพเนื้อเยื่อโรคใกล้เคียงกัน หรือนักวิจัยสามารถทำงานวิจัยโรคที่คล้ายกันได้เร็วขึ้น โดยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์

ที่มา - Google AI Blog

No Description

Get latest news from Blognone