Tags:
Node Thumbnail

โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทวีตถึงเงินคริปโตวันนี้ ระบุว่าเขาไม่ได้ชอบเงินคริปโตทั้งหลายนักเพราะค่าเงินผันผวน และไม่ได้ถูกกำกับดูแลดีพอจนสามารถใช้สนับสนุนกิจการผิดกฎหมาย

เขายังระบุเจาะจงถึง Libra ของเฟซบุ๊กว่า หากเฟซบุ๊กอยากเป็นธนาคารก็ต้องผ่านกระบวนการกำกับดูแลทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยสหรัฐฯ มีเงินเพียงสกุลเดียวคือดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทั้งไว้ใจได้, เสถียร, และมีการใช้งานอยู่แล้วทั่วโลก

โครงสร้างของ Libra เองเป็นโครงสร้างสองชั้น ตัวเงิน Libra ไม่ได้ขออนุญาตจากชาติใดชาติหนึ่งเป็นพิเศษ แต่ตั้งสำนักงานบริหารกองทุนสำรองอยู่ในเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ขณะที่ตัวบริการที่ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้งานได้นั้น ทางเฟซบุ๊กตั้งบริษัท Calibra เป็นบริษัทลูกที่ระบุว่าจะทำตามกระบวนการกำกับดูแลในสหรัฐฯ เต็มที่

ที่มา - @realDonaldTrump

No Description

ภาพทรัมป์ลงนามกฎหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2019

Get latest news from Blognone