Tags:
Node Thumbnail

หลังการเจรจาทวิภาคีที่การประชุม G20 จะเป็นไปในทางบวก ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลสหรัฐระบุว่าบริษัทสหรัฐสามารถทำธุรกิจกับ Huawei เฉพาะสินค้าที่วางขายทั่วโลกและ Huawei จะยังคงอยู่ใน Entity List ของกระทรวงพาณิชย์ที่บริษัทสหรัฐจะต้องขออนุมัติก่อนทำธุรกิจทุกครั้ง

ล่าสุด Wilbur Ross รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันอีกครั้งว่า Huawei จะยังคงอยู่ใน Entity List เช่นเดิม พร้อมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการประชุม G20 ว่ากระทรวงพาณิชย์จะอนุมัติให้บริษัทสหรัฐทำการค้ากับ Huawei เฉพาะกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น (ซึ่งก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่อง 5G)

สรุปคือสถานการณ์ตอนนี้ของ Huawei ในทางกฎหมายแทบไม่ได้แตกต่างจากตอนที่ Trump ประกาศคำสั่งประธานาธิบดี ทว่าในทางปฏิบัติ จากการประชุม G20 และคำยืนยันจากรัฐมนตรี Ross พอจะชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงบ้างและอาจทำให้ผู้ใช้งานใจชื้นขึ้นได้บ้างว่าสินค้า Huawei ฝั่งผู้บริโภคมีแนวโน้มจะยังใช้งานหรือได้ซัพพอร์ทต่อไปเหมือนเดิม แต่ก็น่าจะต้องรอคำยืนยันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ (อาทิ Google / Microsoft) อีกครั้ง

ที่มา - The New York Times

Get latest news from Blognone

Comments

By: terdsak.s on 11 July 2019 - 17:18 #1119844

เกี่ยวกับความมั่นคงทุกอย่าง ยกเว้นเข็มจิ้มช่องใส่ซิม

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 11 July 2019 - 19:05 #1119854 Reply to:1119844

อาวุธฆาตกรรมขนาดเล็ก พกพาได้สะดวก

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 11 July 2019 - 17:31 #1119846
panurat2000's picture

สรุปคือสถานการณ์ตอนนี้ของ Huawei ในทางกฎหมายแทบไม่ได้แตกต่างจากตอนนี้ Trump ประกาศคำสั่งประธานาธิบดี

สถานการณ์ตอนนี้แทบไม่ได้แตกต่างจากตอนนี้ ?

By: Fzo
ContributorAndroid
on 11 July 2019 - 19:46 #1119857 Reply to:1119846
Fzo's picture

งง เหมือนกัน


WE ARE THE 99%

By: Hoo
AndroidWindows
on 11 July 2019 - 23:01 #1119868

น่าจะรอดูสถานการณ์
ถ้า HongMeng ไปไม่รอดในตลาดโลก หรือ ตั้งโรงงาน rare earth แทนจีนได้ ค่อยลุยใหม่