Tags:
Node Thumbnail

Jeff Bezos กับ MacKenzie Bezos ประกาศหย่าร้างมาได้ระยะหนึ่งแล้ว หลังแต่งงานมาได้ 25 ปี ล่าสุดมีการรายงานตัวเลขข้อตกลงการหย่าร้างของทั้งคู่สูงถึง 38,000 ล้านดอลลาร์

ภายใต้ข้อตกลงการหย่า MacKenzie ภรรยาจะได้ถือครองหุ้น Amazon ในสัดส่วน 4% เท่ากับ 19.7 ล้านหุ้น และจะเป็นการจดทะเบียนในชื่อของ MacKenzie ด้าน Jeff Bezos จะถือหุ้นใหญ่ 12% ซึ่งมีมูลค่า 114.8 พันล้านดอลลาร์

MacKenzie เคยบอกว่าจะนำส่วนแบ่งจำนวนหนึ่งมาลงในแคมเปญการกุศล Giving Pledge ของมหาเศรษฐี Warren Buffett และ Bill Gates เป็นโครงการที่ให้มหาเศรษฐีทั่วโลกร่วมกันสละทรัพย์สินในสัดส่วนมากกว่า 50% ตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา เพื่อบริจาคเป็นการกุศลให้แก่สังคม

No Description
ภาพจาก @JeffBezos

ที่มา - itnews

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 8 July 2019 - 15:48 #1119202
Be1con's picture

ลิงก์แรกผิดครับ เป็นลิงก์แก้บทความ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: waroonh
Windows
on 8 July 2019 - 15:53 #1119203

อ่านแล้วขึ้นเลย

กด อาม่าซ่อนพาม ไปอีกปี
ตั้งงบ สั่งของจาก อาม่าซ่อน ไปอีกเดือนละหมื่น

By: whitebigbird
Contributor
on 8 July 2019 - 16:15 #1119206
whitebigbird's picture

38,000 ล้านดอลลาร์

กับ

114.8 พันล้านดอลลาร์

ควรอยู่ในรูปแบบเดียวกันครับ