Tags:
Node Thumbnail

ช่วงหัวค่ำประมาณสองทุ่มตามเวลาประเทศไทย Cloudflare ล่มเป็นวงกว้างกระทบเครือข่ายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย รวมระยะเวลา 30 นาที

ทาง Cloudflare แจ้งสาเหตุว่าระดับซีพียูในเซิร์ฟเวอร์เกิดพุ่งสูงจนเครื่องเริ่มกระบวนการ fail over

การแก้ไขในตอนนี้ทาง Cloudflare ได้ปิดโปรเซสที่กินซีพียูออกไปก่อน และมอนิเตอร์ความผิดปกติของเครื่องเพิ่มเติม

ผลกระทบจากปัญหาครั้งนี้ทำให้บริการ Cloudflare Analytics ไม่ทำงาน, Cloudflare Logs ทำงานช้ากว่าปกติทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลย้อนหลัง

ที่มา - Cloudflare

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: deaknaew on 3 July 2019 - 02:12 #1118373

2รอบแทบจะติดกันเลยแหะ

By: whitebigbird
Contributor
on 3 July 2019 - 06:42 #1118381
whitebigbird's picture

ผู้ใช้ได้รับข้อมูลย่อนหลัง

ย้อนหลังครับ

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 3 July 2019 - 10:14 #1118411
illuminator's picture

โคตรเซ็งเลยเมื่อวาน เปิดไม่ได้หลายเว็บมาก เจอ 502 เป็นแถว
เพิ่งรู้ว่าใช้ Cloudflare กันเยอะขนาดนี้
ถ้าเขาล่มทีนี่ผมคงเหมือน offline


The softest water wears down the hardest rock.

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 3 July 2019 - 12:53 #1118445

รอบนี้โทษใครดี