Tags:
Node Thumbnail

Akamai ผู้ให้บริการ CDN รายใหญ่หันมาบุกตลาด IoT ด้วยการเปิดตัวบริการ Edge Cloud บริการจัดการอุปกรณ์ IoT สำหรับองค์กรที่มีอุปกรณ์ต้องดูแลจำนวนมากๆ ถึงระดับร้อยล้านชิ้น

บริการมีสองส่วน คือการให้บริการ OTA update สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ไปยังอุปกรณ์ และการประมวลผลข้อมูล MQTT จากตัวอุปกรณ์ โดย Akamai สามารถเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ให้ชั่วคราวได้สูงสุด 7 วัน

การอาศัยเครือข่ายของ Akamai ทำให้ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อได้เร็วขึ้นช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของตัวอุปกรณ์ รองรับปริมาณข้อมูลรวมจากทุกอุปกรณ์ที่เข้ามามหาศาล

ที่มา - Akamai

No Description

ภาพจาก Akamai

Get latest news from Blognone