Tags:
Node Thumbnail

มีรายงานว่า Alibaba ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจากจีน กำลังพิจารณานำบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะขายหุ้นเพิ่มทุนอีก 20,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นการเพิ่มทุนก้อนใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2014 ที่ Alibaba นำบริษัทเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์ก อเมริกา

เหตุผลที่ก่อนหน้านี้ Alibaba นำบริษัทเข้าตลาดหุ้นอเมริกาแทนที่จะเป็นฮ่องกงหรือจีน เนื่องจากระเบียบข้อกำหนดตอนนั้น ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายหุ้นหลายคลาส ขณะที่อเมริกาอนุญาต Alibaba จึงเลือกไปตลาดหุ้นอเมริกา แต่ตอนนี้อนุญาตแล้ว

หุ้นหลายคลาสเป็นวิธีการที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนิยมใช้ โดยแบ่งเป็นหุ้นกลุ่มที่มีสิทธิโหวตออกเสียง และกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ ซึ่งกลุ่มผู้ก่อตั้งมักถือหุ้นกลุ่มออกเสียงไว้จำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการครอบงำกิจการผ่านตลาดหุ้น

นักวิเคราะห์มองว่าการที่ Alibaba เข้าตลาดหุ้น จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและทำให้นักลงทุนจากฝั่งเอเชียเข้าถือหุ้น Alibaba มากขึ้น

ที่มา: South China Morning Post

BABA

Get latest news from Blognone