Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Xiaomi ออกรายงานแจ้งข่าวสารต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ระบุว่ารายงานของ IDC เกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนไตรมาส 1/2019 ซึ่งบอกว่า Xiaomi มียอดส่งมอบสมาร์ทโฟน 25.0 ล้านเครื่อง คิดเป็นอันดับ 4 ของตลาดนั้นไม่ถูกต้อง และคลาดเคลื่อนไปจากความจริง

โดย Xiaomi บอกว่าเหตุที่ต้องรีบออกมาปฏิเสธ ก็เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งยอดส่งมอบจริงนั้นมีจำนวนมากกว่า 27.5 ล้านเครื่อง (สูงกว่า IDC อย่างน้อย 10%) โดยตอนนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้น บริษัทจะรายงานตัวเลขจริงหลังตรวจสอบและจะรายงานในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสอีกครั้ง

ทั้งนี้ IDC ได้ชี้แจงว่าจะมีการปรับปรุงตัวเลขส่วนของ Xiaomi ภายในสัปดาห์หน้า

ที่มา: TechNode

alt="Xiaomi"

Get latest news from Blognone

Comments

By: tg-thaigamer
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 6 May 2019 - 07:53 #1108710
tg-thaigamer's picture

“ไม่ถูกค้อง” -> “ไม่ถูกต้อง”


มือใหม่!! ใหม่จริงๆนะ