Tags:
Node Thumbnail

DuckDuckGo เสนอร่างกฎหมาย Do Not Track บังคับให้เว็บไซต์ต้องเชื่อการตั้งค่า Do Not Track (DNT) จากเบราว์เซอร์ หลังจากที่ฟีเจอร์นี้มีในเบราว์เซอร์มานานถึง 7 ปี แต่เว็บไซต์ใหญ่ๆ กลับไม่เคารพการประกาศ แม้ว่าจะมีผู้ใช้ถึง 25% ที่เปิดการประกาศตัวไว้ก็ตาม

ร่างกฎหมายนี้จะบังคับให้เว็บไซต์ ให้ลดการติดตามผู้ใช้เหลือเท่าที่จำเป็น โดยเฉพาะต้องปิดการติดตามจากบุคคลที่สาม (ผ่านสคริปต์และปุ่มต่างๆ เช่น ปุ่ม Like) แม้แต่ในบริษัทเดียวกันเองก็ต้องปรับการใช้ข้อมูลเหลือเท่าที่จำเป็น

ความล้มเหลวของ DNT ทำให้แอปเปิลถอดฟีเจอร์นี้ออกไป เพราะนอกจากเว็บไซต์ใหญ่ๆ จะไม่เชื่อค่านี้แล้ว การประกาศ flag นี้ยังเปิดทางให้เว็บไซต์ติดตามตัวผู้ใช้ได้ดีขึ้น เพราะแม้จะใช้เบราว์เซอร์ตัวเดียวกัน แต่ผู้ประกาศ DNT มีเพียง 1 ใน 4 ทำให้บีบวงได้แคบลง

ที่มา - DuckDuckGo

No Description

Get latest news from Blognone