Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยใช้เช้าวันนี้ราคาได้ปรับขึ้นสูงกว่า 5,500 ดอลลาร์ และมีราคาสูงสุดราว 5,650 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 5 เดือน

ข้อมูลจากเว็บรวบรวมราคาเงินดิจิทัล CoinMarketCap ยังพบว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมของ Bitcoin ตอนนี้อยู่ราว 96,900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีขนาดถึง 53.2% หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินทรัพย์เงินดิจิทัลรวมทั้งตลาด ที่ตอนนี้อยู่ที่ 184,300 ล้านดอลลาร์

การปรับตัวของราคา Bitcoin ยังส่งผลให้เงินดิจิทัลที่สำคัญตัวอื่นมีราคาปรับเพิ่มสูงตามด้วยเช่นกัน

ที่มา: CoinDesk

alt="BTC"

Get latest news from Blognone