Tags:
Node Thumbnail

แอปเปิลออกรายงานประจำปีด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องความก้าวหน้าของโครงการรีไซเคิลวัสดุ เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแอปเปิลนำ iPhone ที่ลูกค้านำมาแลกเปลี่ยนในโครงการเทรดอิน ไปแยกชิ้นส่วนเพื่อหมุนเวียนวัสดุไปผลิตใหม่ โดยหุ่นยนต์ Daisy สามารถแยกชิ้นส่วน iPhone ที่แตกต่างกันถึง 15 รุ่น ได้ถึง 1.2 ล้านเครื่องต่อปี

พัฒนาการสำคัญที่แอปเปิลนำเสนอคือการนำแร่โคบอลต์ในแบตเตอรี่ มาผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่ได้ ทำให้ลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ตะกั่วในเมนบอร์ดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลทั้งหมด ก็ใช้ตะกั่วจากการรีไซเคิล ส่วนอะลูมิเนียมที่ใช้ผลิตฝา MacBook Air ก็มาจากการรีไซเคิลทั้งหมดเช่นกัน

แอปเปิลยังประกาศตั้งศูนย์วิจัยด้านการนำวัสดุกลับมาใช้งานใหม่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เพื่อวิจัยและค้นหาแนวทางใหม่ในการนำวัสดุอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานซ้ำ เป็นการลดขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา: แอปเปิล

alt="Daisy"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 April 2019 - 17:37 #1106727
panurat2000's picture

ส่วนอลูมิเนียมที่ใช้ผลิตฝา MacBook Air

อลูมิเนียม => อะลูมิเนียม

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 April 2019 - 19:39 #1106735
animateex's picture

ทำได้ขนาดนั้นก็ช่วยเพิ่มเครดิตให้โครงการ Trade In หน่อยสิครับ

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 20 April 2019 - 20:01 #1106736 Reply to:1106735
hisoft's picture

การรีไซเคิล != ประหยัดเงินนะครับ

By: animateex
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 April 2019 - 20:05 #1106737 Reply to:1106736
animateex's picture

นึกว่าเก็บค่ารีไซเคิลไว้ในราคาเครื่องแล้วซะอีก