Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

สำหรับโพสต์ของรัฐบาลฝรั่งเศสที่โดนบล็อคในครั้งนี้เป็นแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งสภาสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลฝรั่งเศสวางแผนจะจ่ายค่าโฆษณาให้ทวิตเตอร์ แต่ทางทวิตเตอร์ปฏิเสธที่จะรับโฆษณานี้เนื่องจากขัดกับนโยบายไม่รับโฆษณาโพสต์ทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายของฝรั่งเศสเอง

สำหรับกฎหมายดังกล่าวออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อป้องกันข่าวปลอมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยบังคับให้ผู้บริการที่เปิดให้มีการโพสต์แคมเปญรณรงค์ทางการเมืองต้องออกมาชี้แจงแหล่งทุนว่าใครเป็นผู้ลงโฆษณาและแจ้งจำนวนเงินด้วยว่าลงทุนไปเท่าไหร่ ซึ่งทางทวิตเตอร์เห็นว่าเป็นกฎหมายที่ปฏิบัติตามได้ยาก จึงปิดไม่ให้มีการโพสต์รณรงค์ทางการเมืองในทุกกรณี

ที่มา: BBC

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 4 April 2019 - 00:49 #1104352
lew's picture
  • เนื้อข่าวกับหัวข้อข่าวไม่ตรงกันครับ หัวข่าวบอกว่า "ผิด" (ไปตัดสินเรียบร้อยแล้ว) เนื้อข่าวบอกแค่ว่า "เกรงจะขัด"
  • ที่มาไม่ได้บอกว่าบล็อคครับ แค่ไม่รับโฆษณา
  • จริงๆ ทั้งหมดคือไม่ได้บล็อคเพราะขัดกฎหมาย แต่ขัด "นโยบายของทวิตเตอร์เอง" ที่จะไม่รับโฆษณาทางการเมืองเลย

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: Pingz
ContributoriPhone
on 4 April 2019 - 02:22 #1104355 Reply to:1104352

ขอบคุณครับ ดูแล้วท่าจะแก้ให้กระชับได้ยาก ปล่อยผ่านเลยก็ได้ครับ

By: whitebigbird
Contributor
on 4 April 2019 - 15:13 #1104443 Reply to:1104355
whitebigbird's picture

ตรงไหนๆ ผมอยากช่วยแก้ให้ข่าวนี้ได้ขึ้น ผมชอบข่าวนี้

By: Sxton on 4 April 2019 - 22:05 #1104541 Reply to:1104443

ฮาๆ ผมก็ชอบ

เขียนใหม่ส่งเองเลยครับ

By: phongphan117
AndroidWindows
on 6 April 2019 - 18:14 #1104885 Reply to:1104355

"ทวิตเตอร์ไม่รับโพสต์โฆษณาของรัฐบาลฝรั่งเศสเพราะกฎหมายที่รัฐบาลออกเอง"

By: Pingz
ContributoriPhone
on 5 April 2019 - 02:03 #1104561 Reply to:1104352

ลองแก้ตามที่แนะนำแล้วครับ คิดว่าน่าจะไม่ผิดแล้ว