Tags:
Node Thumbnail

ในปัจจุบัน แม้จะมีทีมที่มาจากเมืองต่างๆ ทั่วโลก แต่การแข่งขัน Overwatch League นั้น จะแข่งขันกันที่ Blizzard Arena ใน Los Angeles เป็นหลัก (โดยปีนี้มีเพิ่มระบบการแข่งขันนอกสถานที่เข้ามา ล่าสุด Nate Nanzer คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ออกมาประกาศว่า ในปี 2020 นี้ ทุกทีมใน Overwatch League จะแข่งขันในระบบเหย้า-เยือน ซึ่งแข่งขันกันในแต่ละเมืองที่ทีมสังกัดอยู่

ในการประกาศครั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาว่าจะมีการจัดตารางการแข่งขันอย่างไร เนื่องจาก 20 ทีมที่แข่งขันใน Overwatch League นั้นกระจายอยู่ใน 3 ทวีปทั่วโลก ซึ่งมีผลต่อการเดินทางของผู้เล่น สถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึงรูปแบบการแบ่งสายการแข่งขันที่น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม

การยกระดับการแข่งขันไปสู่สเกลที่ใหญ่ขึ้นระดับทั่วโลกอย่างแท้จริงของ Overwatch League นี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งการปฏิวัติวงการ esports ที่น่าจับตามอง แต่ก็ต้องอย่าลืมว่า ยังมีปัญหาสุดคลาสสิกของวงการที่รอให้ทาง Blizzard ต้องรับมืออย่างเรื่องการขอวีซ่าของผู้เล่นในการเดินทางเข้าไปยังประเทศต่างๆ

alt="a"

ที่มา: Engadget

Get latest news from Blognone