Tags:
Node Thumbnail

WhatsApp ออกอัพเดตเวอร์ชันใหม่บน iOS โดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่คือเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วย Touch ID หรือ Face ID ก่อนเข้าใช้งานแอพ เรียกว่า Screen Lock

ผู้ใช้สามารถเข้าไปเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ได้ผ่านเมนู Settings > Account > Privacy และเลือกเมนู Screen Lock ซึ่งจะแสดงปุ่มให้เปิด Touch ID หรือ Face ID โดย WhatsApp ระบุว่าถ้าเปิดใช้งานแล้ว ผู้ใช้จะต้องใช้ Touch ID หรือ Face ID ในการปลดล็อกแอพ แต่จะยังคงสามารถตอบกลับข้อความจากการแจ้งเตือนหรือรับสายโทรศัพท์เข้าจาก WhatsApp ได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เมนู Screen Lock ของ WhatsApp ยังคงมีเฉพาะ Touch ID หรือ Face ID เท่านั้น ไม่มี PIN แบบปกติให้เลือกเปิดใช้งาน

ที่มา - TechCrunch

No Description

Get latest news from Blognone