Tags:
Node Thumbnail

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ (Ministry of National Defense) ออกรายงานที่ระบุว่าคอมพิวเตอร์ 30 เครื่องในหน่วยงาน Defense Acquisition Program Administration ที่ดูแลเรื่องการจัดหายุทโธปกรณ์ ถูกโจมตีพร้อมกัน ก่อนจะสามารถเจาะได้เพียง 10 เครื่อง ทำให้มีข้อมูลหลุดออกไป

ข้อมูลที่หลุดออกไปคือรายละเอียดการซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ โดยรายงานยืนยันว่าแฮกเกอร์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจากการโจมตีครั้งนี้ พร้อมระบุด้วยว่าจะมีการสืบสวนเพิ่มเติมต่อไปว่าแฮกเกอร์นี้มาจากเกาหลีเหนือหรือกลุ่มอื่น

การโจมตีเกิดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคมก่อนหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้จะค้นพบความผิดปกติในเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมและเพิ่งออกรายงานมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังหามาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการโจมตีลักษณะนี้อีกในอนาคต

ที่มา - The Register

Get latest news from Blognone

Comments

By: IDCET
Contributor
on 18 January 2019 - 16:35 #1092563

แปลกที่ทำไมไม่ใช้เครือข่ายปิด แยกจากอินเตอร์เน็ตไปเลย หรือมีหนอนบ่อนใส้เข้าระบบให้หรือเปล่า

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 21 January 2019 - 17:18 #1092965

ภาพจับมือกันข้ามเขตแดนตอนนั้นหายไปไหนแล้ว 555