Tags:
Node Thumbnail

DuckDuckGo ประกาศการใช้งาน MapKit JS ของแอปเปิลเพื่อนำเฟรมเวิร์คของ Apple Maps มาใช้แสดงผลการค้นหา ทั้งการอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของผลการค้นหาและการแสดงแผนที่ใหญ่ โดย DuckDuckGo ให้เหตุผลด้านความเป็นส่วนตัวผู้ใช้

DuckDuck Go เองก็เป็นเสิร์ชเอนจินที่เน้นและให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มาตลอด ขณะที่การใช้งาน MapKit ของแอปเปิล ทาง DuckDuckGo ยืนยันว่าไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ อาทิ หมายเลข IP ไปให้แอปเปิลหรือ third party แน่นอน ส่วนเรื่องการระบุตำแหน่งที่ตั้ง DuckDuckGo ผ่าน GEO::IP และเมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้ IP จากเบราว์เซอร์ผู้ใช้แล้ว จะไม่มีการเก็บข้อมูลหรือเรียกขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

ที่มา - DuckDuckGo

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 17 January 2019 - 11:22 #1092322
Be1con's picture

Mapkit => MapKit


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 17 January 2019 - 14:08 #1092347 Reply to:1092322
panurat2000's picture

เสิร์ชเอนจินต์ => เสิร์ชเอนจิน