Tags:
Node Thumbnail

Alipay แพลตฟอร์มสำหรับจ่ายเงินยอดนิยมของจีน ในเครือ Ant Financial สตาร์ทอัพ FinTech ที่มี Alibaba ถือหุ้นหลัก เปิดเผยจำนวนผู้ใช้งานล่าสุดว่าทะลุ 1 พันล้านบัญชีแล้ว โดยตัวเลขนี้นับรวมผู้ใช้งานใน 10 ประเทศ ที่ Alipay มีความร่วมมืออยู่ด้วย

ที่น่าสนใจคือ Alipay บอกว่า สองประเทศนอกจีนที่มีจำนวนผู้ใช้งานสูงคือ Paytm ของอินเดีย และทรูมันนี่ของไทย

ในรายงานผลประกอบการของ Alibaba ไตรมาสที่ผ่านมาระบุว่า ผู้ใช้ Alipay ในจีนมีอยู่ 700 ล้านบัญชี และ 70% ของผู้ใช้งานนี้ สมัครใช้บริการทางการเงินของ Ant Financial อย่างน้อย 3 บริการ

ที่มา: Xinhua

alt="Alipay"

Get latest news from Blognone