Tags:
Node Thumbnail

Qualcomm รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ตามปีการเงินบริษัท 2018 (กรกฎาคม-กันยายน) รายได้รวม 5,833 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,280 ล้านดอลลาร์

ปัจจัยที่กระทบต่อรายได้ Qualcomm คือการลดลงของกลุ่มธุรกิจ Qualcomm Technology Licensing (QTL) ที่มีรายได้จากค่าไลเซนส์ ซึ่งอดีตมีรายได้หลักจากแอปเปิล แต่ตอนนี้มีคดีความฟ้องร้องจึงไม่สามารถรับรู้รายได้ ทำให้ภาพรวมลดลง 6% ขณะที่รายได้กลุ่มหลัก Qualcomm CDA Technologies (QCT) ยังคงเติบโตสูง รายได้เพิ่ม 14%

Qualcomm ประเมินว่าการมาของเทคโนโลยี 5G ที่จะแพร่หลายขึ้นในช่วงปี 2019 จะทำให้บริษัทมีรายได้จากไลเซนส์ส่วนนี้มากขึ้น และส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

ที่มา: Qualcomm

alt="Qualcomm"

Get latest news from Blognone

Comments

By: freeriod on 8 November 2018 - 11:22 #1080971
freeriod's picture

huawei ทำ cpu เอง

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 8 November 2018 - 14:08 #1081003

snap 7nm เมี่อไรจะมาจ็ะ


I am Death incarnate!

By: the mee
iPhoneAndroidWindows
on 8 November 2018 - 23:51 #1081102 Reply to:1081003

8155 ไงครับ

By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 9 November 2018 - 05:42 #1081113 Reply to:1081102

รอจนเบี่อไม่ประกาศชักทีครับ 555


I am Death incarnate!

By: thearm on 9 November 2018 - 09:04 #1081131
thearm's picture

เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ค่ายมือถือจีนทำ CPU เองกันได้แล้ว ถึงประสิทธิภาพยังไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ