Tags:
Node Thumbnail

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า โครงการ DLT Scriptless Bond ที่นำบล็อกเชนมาใช้ในกระบวนการจำหน่ายพันธบัตร ค่อนข้างประสบความสำเร็จหลังพัฒนาระบบต้นแบบจากการทำ Proof of Concept

ธปท. ระบุว่า DLT Scriptless Bond ช่วยให้ประชาชนสามารถได้รับพันธบัตรเร็วขึ้นจากเดิม 15 วันเหลือ 2 วัน รวมถึงช่วยให้สามารถซื้อพันธบัตรได้เต็มสิทธิที่ธนาคารแห่งเดียว โดยไม่มีโควตารายธนาคารเหมือนที่มีในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ออกพันธบัตรสามารถติดตามดูแลการจำหน่ายได้แบบเรียลไทม์ ช่วยการจัดการวงเงินเร็วขึ้น สุดท้ายคือช่วยลดความซับซ้อนและขั้นตอนการทำงานของธนาคารตัวแทนจำหน่าย ศูนย์ฝากหลักทรัพย์และ ธปท. ได้จริง

โครงการ DLT Scriptless Bond ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธปท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์, สมาคมตลาตราสารหนี้ไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ น่าจะเปิดให้บริการจริงในช่วงปลายปี 2562 โดยระยะแรกจะครอบคลุมเฉพาะออมทรัพย์ก่อนจะขยายให้รองรับทุกประเภทพันธบัตรต่อไป

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: time3957
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 4 October 2018 - 14:48 #1074386

ซื้อพันธมตริ , ผู้ออกพันธมตริ คืออะไรครับ

By: big50000
AndroidSUSEUbuntu
on 4 October 2018 - 15:33 #1074407
big50000's picture

แบงค์ >> แบงก์

By: checkmate95
Android
on 4 October 2018 - 15:57 #1074417
checkmate95's picture

blockchain != cryptocurrency

ดักไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมีคนเข้ามาตีโพยตีพายมโนให้ไปไปซื้อพวก crptocurrency อีก

By: Patchan
iPhone
on 4 October 2018 - 17:22 #1074430

หมายถึงใช้แล้วคนไม่กล้าฝากเลยลดเวลาทำธุรกรรม #เผ่น

By: IDCET
Contributor
on 4 October 2018 - 18:15 #1074437

Blockchain น่าจะช่วยเรื่องปัญหาอาชญากรรม และการอายัดทรัพย์สินได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะคดีฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เอาเงินไปซื้อธนบัตรเนี่ย รวมถึงคดีทางการเงินด้วย

By: ZodiacJB on 4 October 2018 - 19:23 #1074445

เอาเวลาไปกำกับดูแล ไม่ให้ พร้อมพัง เจ๊งทุกสิ้นเดือน ชนต้นเดือน ก่อนดีหรือป่าวคับ
ให้เสร็จเป็นอัน ๆ ไป