Tags:
Node Thumbnail

จากกรณีที่ประชุม กสทช. เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา มีมติด้วยเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2 ไม่ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการเยียวยาลูกค้าที่ใช้บริการบนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัมปทานสิ้นสุด โดยทางเลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ได้แถลงข่าวมติที่ประชุมภายหลังการประชุมทันที ซึ่งมีการอธิบายถึงเหตุผลต่างๆ ของที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้กล่าวถึงความเห็นที่แตกต่างแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ กสทช. เสียงข้างน้อย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน หนึ่งในผู้ลงมติแตกต่างได้จัดทำความเห็นของตนเอง เพื่อให้ทางสำนักงาน กสทช. ใส่ประกอบไว้ในรายการงานประชุมของ กสทช. นัดพิเศษครั้งที่ 5/2561 (วันที่ 12 กันยายน 2561) ต่อไป

ทั้งนี้ ความเห็นของนายประวิทย์สรุปได้ดังนี้

1) การอ้างว่าเหตุที่ไม่ให้เข้าสู่มาตรการคุ้มครองเพราะมีการจัดประมูลล่วงหน้าแล้ว ถ้าเช่นนั้น ไม่ว่าเอกชนจะเข้าร่วมประมูลหรือไม่ก็ไม่สามารถเข้าสู่มาตรการคุ้มครองได้ แต่มติที่ประชุม กสทช. เดิมกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่จึงจะได้สิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองฯ ซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ จึงไม่เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ตามมติเดิมนี้ย่อมแสดงว่า การจัดประมูลในตัวมันเองไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธิไม่ให้เข้าสู่มาตรการคุ้มครอง

2) ยิ่งไปกว่านั้น การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ครั้งที่ผ่านมานี้ ไม่ตรงกับคลื่นที่ขอความคุ้มครอง กล่าวคือ แม้ว่าเอกชนจะชนะการประมูลก็ไม่สามารถนำคลื่นนี้ไปทดแทนคลื่นตามสัมปทานเดิมได้ การพิจารณาเรื่องนี้จึงต้องคำนึงถึงผู้ใช้บริการเดิมเป็นหลัก แม้จะอ้างว่าเอกชนสามารถทำสัญญา Roaming กับรายอื่นได้ แต่หากซิมดับ ทุกบริการก็สิ้นสุดลงทันที ส่วนการอ้างว่าหากชนะประมูลก็สามารถใช้คลื่นเดิมไปก่อนได้ ไม่เคยมีกฎหมายหรือมติที่ประชุมรองรับแต่อย่างใด

3) ประเด็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบอุปกรณ์ป้องกันคลื่นรบกวนในการประมูลที่ผ่านมา ไม่เคยปรากฏในร่างประกาศประมูลมาก่อน สำนักงาน กสทช. เพิ่งเสนอเพิ่มภายหลังการรับฟังความเห็นสาธารณะ เมื่อปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดเข้าร่วมประมูลด้วยเหตุว่าภาระดังกล่าวเป็นต้นทุนที่ไม่อาจคำนวณได้แน่ชัด จึงเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ จึงรับฟังได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้การประมูลล้มเหลว และสมควรตัดภาระดังกล่าวออกแล้วจัดประมูลใหม่โดยเร็ว ซึ่งสำนักงานฯ รับว่าถ้าตัดเฉพาะเงื่อนไขนี้ สามารถจัดประมูลได้ในเดือนตุลาคม

4) ในประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่เห็นชอบมาตรการคุ้มครองนั้น เอกชนได้เสนอข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองว่า มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุใช้บริการในต่างจังหวัด แต่ผู้จดทะเบียนเป็นบุตรที่ทำงานในกรุงเทพฯ ซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายได้เอง ต้องรอบุตรเดินทางกลับต่างจังหวัดไปดำเนินการ หากซิมดับก็จะไม่สามารถสื่อสารขอความช่วยเหลือได้ ส่วนสำนักงาน กสทช. รายงานว่ามีกรณีซิมที่ใช้กับ Machine ซึ่งต้องเปลี่ยนที่ตัวอุปกรณ์ จึงไม่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว และจากข้อมูลพบว่า มีทั้งการใช้งานกับเครื่อง EDC ตามร้านค้า เครื่อง ATM เครื่องส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ใช้กับเซ็นเซอร์น้ำตามสถานีตรวจสอบระดับน้ำของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงมรสุม เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม จึงเห็นว่า หากไม่เข้าสู่มาตรการคุ้มครองฯ อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและบริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนอาจกระทบต่อการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ส่วนการอ้างว่าศักยภาพโอนย้ายของระบบนั้นสูงถึง 60,000 เลขหมายต่อวัน ผู้ใช้บริการ 90,000 รายสามารถโอนย้ายได้ก่อนสิ้นสัมปทาน เป็นการคำนวณที่ไม่คำนึงถึงอุปสรรคในการโอนย้ายจริงในกรณีของผู้อยู่ต่างจังหวัดหรือผู้ที่ยากต่อการเข้าถึงการโอนย้าย รวมทั้งกรณี Machine

5) ทางออกในเรื่องนี้ เห็นว่าควรตัดเงื่อนไขการประมูลที่ก่อภาระต่อเอกชนเกินกว่าการประมูลครั้งก่อนออก และไม่ต้องขยายงวดชำระเงินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ชนะประมูลเดิม แล้วเร่งจัดประมูลในเวลาไม่เกิน 1-2 เดือน ก็จะทำให้มาตรการคุ้มครองที่เอกชนขอสิ้นสุดลงตามกลไกปกติ ดังเช่นในอดีต เนื่องจากการไม่ให้เข้าสู่มาตรการคุ้มครองฯ นอกจากจะกระทบประโยชน์สาธารณะ ยังทำให้คลื่นความถี่ไม่ถูกใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม”

Get latest news from Blognone

Comments

By: ti.krab
Android
on 14 September 2018 - 01:13 #1070711

เหตุผลมีน้ำหนักดี จี้จุดแรงดี
(ผมเห็นด้วยว่าควรเยียวยานะ ถ้าจะมีคนเสี่ยงต้องเสียชีวิตจากกรณีนี้ แม้จะเพียงคนเดียวก็ตาม)

  • วัดใจหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจปกครอง
  • ว่าจะเห็นใจหรือไม่มีใจ

จากการเขียนกฎเอาเปรียบไม่คิดให้ดี กฎใหม่สร้างความเสียเปรียบกว่าคู่แข่งอื่น ที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วจากกฎเก่า ซึ่งมันไม่เป็นธรรม
แล้วเมื่อเขาไม่เล่นด้วยก็โทษเขาอีก
กระทืบซ้ำเขาอีก
ขีดเส้นให้ทำให้ได้ ไม่สนว่ามีอุปสรรคอะไร
ไม่สนว่าจะมีผู้อื่นต้องรับกรรมไปด้วย
ทำไม่ได้ ผู้อื่นไม่รู้เรื่องก็ซวยไป ไม่สนใจ

  • คิดว่าจำนวนคนกระทบน้อย = เรื่องเล็กน้อย
By: sirabhat24
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 14 September 2018 - 18:28 #1070903 Reply to:1070711
sirabhat24's picture

+100

By: marshazz
AndroidUbuntu
on 14 September 2018 - 05:10 #1070717

อ่านข้อ 4 แล้วไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทยไม่พัฒนา
ผู้ที่เกี่ยวข้องเอาเวลาเป็นปีไปทำอะไรอยู่

By: keen
iPhoneAndroidUbuntu
on 14 September 2018 - 06:05 #1070720 Reply to:1070717
keen's picture

ผมกลับรู้สึกว่า ข้อ1,2 ที่ทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนามากกว่า

By: Nube on 14 September 2018 - 07:00 #1070725
Nube's picture

ทั้งหมดเป็นความผิด Dtac ที่เล่นแง่

By: ti.krab
Android
on 14 September 2018 - 07:39 #1070727 Reply to:1070725

ผมว่า เล่นแง่ทั้งคู่ครับ

เพียงแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สั่ง(ให้คุณให้โทษได้)
อีกฝ่ายเป็นผู้ถูกสั่ง

เมื่อผู้ถูกสั่งไม่ทำให้ผู้สั่งพอใจ ก็เตรียมถูกทำให้เจ็บตัวได้เลย รวมทั้งได้พาคนอื่นซวยเจ็บตัวไปด้วย

By: Kojorn on 14 September 2018 - 08:35 #1070738 Reply to:1070725

ต่อว่าdtacฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกต้องนะครับ อย่าลืมว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลเลยสักราย

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 14 September 2018 - 10:06 #1070770 Reply to:1070725

กรรมการเตรียมเป่านกหวีต จบการแข่งขัน
แต่ผู้แข่งขอต่อเวลาบาดเจ็บ

By: whitebigbird
Contributor
on 14 September 2018 - 11:31 #1070792 Reply to:1070725
whitebigbird's picture

จากที่เคยได้สัมปทานคลื่นมาแล้วใช้เลย จู่ๆ สัญญาสัมปทานถูกกสทช.เปลี่ยน ให้ผู้ได้สัมปทานต้องติดตั้งเครื่องบล็อกสัญญาณทุกจุดที่อยู่ใกล้ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ พร้อมเงื่อนไขโน่นนี่นั่น แล้วประเทศไทยกำลังจะมีรถไฟเส้นใหม่ที่จะใช้ระบบอาณัติที่ว่าอีกเกือบๆ ทั่วประเทศในอนาคต

แสดงว่าดีแทคต้องเช่าสัมปทาน ติดตั้งเสาคลื่นตัวเอง ติดตั้งตัวกันสัญญาณเพื่อระบบรถไฟอีก มันก็เหมาะสมในทางธุรกิจแล้วครับ

By: tanapon000 on 14 September 2018 - 08:02 #1070729
tanapon000's picture

ข้อ2 เข้าใจว่าถ้าเอกชนชนะประมูลแปลว่ารัฐได้เงิน ก้จะสมควรที่จะหามาตราการคุ้มครองการเปลี่ยนผ่านคลื่นความถี่ แต่ถ้าเอกชนไม่ชนะการประมูล แต่อยู่ๆมาเอาคนใช้มาเป็นตัวประกัน ผมไม่เห็นด้วยหรอกที่จะเยียวยา เพราะเอกชนก็ประเมินแล้วไงว่า รายได้อาจไม่คุ้มค่าประมูล
ข้อ3 มันคือค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนของคลื่นนี้ ที่รู้ตั้งแต่ต้นก่อนประมูลซึ่งอาจทำให้คลื่นนี้ถูกหรือแพงขึ้นก็ได้ แปลว่าถ้ารับความเสี่ยงได้ ก็สามารถประมูลได้ เหมือนais ที่คลื่นบางส่วนทับกับ guard band เดิมดูๆแล้ว ais ก็ไม่ได้ว่าอะไร
ข้อ4 เอาเวลาไปทำอะไรหมดผมว่าถ้าอยากพัฒนา ก็ต้องตัดเลยตั้งแต่วันนี้ ถ้ายังมัวแต่เยียวยา ก้ไม่ยอมเปลี่ยนซักที

By: ti.krab
Android
on 14 September 2018 - 08:26 #1070730 Reply to:1070729

การฆ่าผู้ร้ายที่จับตัวประกันอยู่ ด้วยการขวางระเบิดใส่ผู้ร้าย
แล้วตายทั้งผู้ร้ายและตัวประกัน
คงไม่ใช่เรื่องที่ดี คนที่รู้ย่อมประนามแน่นอน

ผู้ร้ายก็ผิดด้วยนั้นใช่
แต่การกระทำที่หวังฆ่าผู้ร้ายโดยไม่สนว่าตัวประกันจะตายไปด้วย นั้นก็น่าประนามอย่างยิ่งครับ

  • ไม่ใช่ให้ปล่อยผู้ร้ายนะครับ แต่ต้องวางแผน เจรจา หาวิธี หาโอกาศ หาจังหวะ ให้ผู้ร้ายได้รับผลไม่ดีแต่เพียงผู้เดียว ไม่ใช่ไม่สนผู้อื่น(ตัวประกัน)เลยแบบนี้
By: moborarl on 14 September 2018 - 08:35 #1070737 Reply to:1070730

ตัวประกันที่คุนหมายถึง รู้ถึงความเสี่ยง และมีสิทธิ์​ถอยออกมา จนถึงณ เวลานี้นะครับ

By: tanapon000 on 14 September 2018 - 08:39 #1070739 Reply to:1070730
tanapon000's picture

ประเด็นคือผู้ร้ายไม่ได้จับตัวประกันปกติ แต่ผู้ร้ายจับผู้ร้ายด้วยกัน เพราะผู้ร้ายคน่สองผิดที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพัฒนาและไม่ดูแลระบบของตัวเอง เครื่อง edcที่เหลืออยู่ ผมว่ามีแต่เครื่องรุ่นเก่าใช้กับร้านบ้านๆ ที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ ระบบไฟฟ้าถ้าใ้ไม่ได้วันนี้เขามีทีมช่างส่งไปซ่อมแน่นอนเพราะของมันต้องใช้ เครื่องวัดระดับน้ำ ก็คาดว่าส่งช่างไปดูแลแน่นอนถ้าขอมันจำเป็นต้องใช้ ถ้ามัวแต่เยี่ยวยาก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีทางได้เปลี่ยนซักที เพราะหน่วยงานแบบนี้ หนังสือเตือนก็อาจจะทำอะไรไม่ได้

By: ti.krab
Android
on 14 September 2018 - 09:46 #1070756 Reply to:1070739

ถ้าให้พิจารณา จริงๆ แล้ว
ดีแทคไม่ใช่ผู้ร้ายด้วยซ้ำครับ
เป็นเสมือนเพียงผู้เช่าอาคารให้บริการคนเท่านั้น

ดีแทคอยากเช่าอาคารได้ในราคาและเงื่อนไขเหมือนคนอื่นเท่านั้น
แต่ปรากฎว่า ตอนดีแทคจะเช่า ราคาและเงื่อนไขไม่เหมือนเดิม เมื่อนำมาคิดแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนอื่นและความเสี่ยงสูงมาก(อาจโดนย้ายอาคาร ลงทุนอุปกรณ์ภายในใหม่)

เมื่อดีแทคไม่เอาก็กลายเป็นจำเลยหรือผู้ร้ายไป ต่อผู้ออกกฎและสังคมไป เพราะต้องทำให้ผู้ใช้บริการซวยไปด้วย
(ซึ่งดีแทคได้นำลูกค้าหรือผู้ใช้บริการมาอ้างขอความเห็นใจ ซึ่งควรขอนะถูกแล้ว ตรงนี้ล่ะที่คนมองว่าดีแทคไม่ดี เล่นแง่)

  • ลองพิจาาณาครับ ใครกันที่เป็นผู้ร้ายที่แท้ในเรื่องนี้

ที่ผมยกเรื่องผู้ร้าย ตัวประกันมา
เพื่อให้เห็นว่า ชีวิตคนที่ต้องซวยไปด้วย ไม่ควรต้องซวยรับภัยไปด้วย
ควรให้เวลา หาวิธี พิจารณาให้ดีกว่านี้ ไม่ใช่จะทำอะไรตามใจอย่างนี้

รัฐไม่ควรคิดแต่ต้องการเงินจนไม่เห็นชีวิตคนนะครับ

By: tanapon000 on 14 September 2018 - 09:51 #1070762 Reply to:1070756
tanapon000's picture

ผมรู้สึกลึกๆ กับ dtac ว่าสู้ราคาไม่ไหวกับค่าคลื่นมากกว่าครับ เพราะประมูลรอบที่แล้วdtac แทบจะไม่กล้าเคาะราคาเลย ประมูลรอบaisที่ได้คลื่น ก็ไม่ได้มาประมูลด้วย แสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมรับคลื่นราคานี้ ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรได้เช่าอาคารครับ ถ้าไม่มีเงินช่องทางก็มีคือเพิ่มทุนครับ อยู่ที่ว่าเจ้าของเอาอยากใส่เงินเพิ่มไหมเพราะที่ผ่านมาจ่ายปันผลออกมาอย่างเดียว ต่างกับทรูที่ต้องเพิ่มทุนบวกขายเสาเข้ากองทุนหาเงิน ais ก็ต้องลดปันผลเพื่อเอาเงินมาเพิ่มการลงทุน เหลือdtacอยู่เจ้าเดียวที่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม ทั้งที่รู้อนาคตว่าคลื่น850ของตัวเองจะกลายเป็นคลื่น900ที่อาจจะพิการ ก็ยังนิ่งไม่เพิ่มเสาจนกระทั่งจะถึงกำหนดเวลาถึงได้คิดมาเพิ่มเสา

By: ti.krab
Android
on 14 September 2018 - 09:56 #1070765 Reply to:1070762

แต่ครั้งนี้ก็ต้องการสู้ตามเงื่อนไขเดิมแล้วนะครับ
ดีแทคจะเสียลูกค้าไปจากการย้าย ก็น่าจะเป็นโทษที่สมควรต่อดีแทคแล้ว

ไม่ใช่ดีแทครับเงื่อนไขไม่ได้ ก็บอกว่าอีกไม่กี่วันจะขวางระเบิดใส่พังอาคารไม่สนคนข้างในอย่างนี้

By: ravipon
iPhoneWindows
on 14 September 2018 - 12:03 #1070801 Reply to:1070762
ravipon's picture

ขอแย้งนะครับ ดีแทคไม่รู้อนาคตครับ เพราะตอนแรกกสทช.จะไม่เอาคลื่นย่านนี้ออกมาประมูลเลยด้วยซ้ำไปครับ

By: nzing82
AndroidWindows
on 14 September 2018 - 08:33 #1070734

ต้องแบบนี้สินะ...
https://www.youtube.com/watch?v=A7ixHrBsobA

By: IDCET
Contributor
on 14 September 2018 - 08:52 #1070743

จากเหตุการณ์นี้

  1. อยากให้ Dtac โดนชื้อไปบริหารต่อจริงๆ จาก Telenor มาบริหารเอง (ถ้า 3BB ซื้อ ถึอเป็นการแก้ตัวที่ดี มาชดเชยจากครั้งก่อน น่าจะได้เห็นการแข่งขันมากยิ่งขึ้น)

  2. อยากให้ กสทช. หาคณะกรรมการที่ทำงานเป็นและรอบคอบมาทำงานแทนจริงๆ เห็นชัดว่า กสทช. ไร้ประสิทธิภาพและทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการพัฒนา และปกป้องหน่วยงานรัฐมากเกินไป ทั้งๆ ที่ควรจะเป็นหน่วยงานอิสระโดยสิ้นเชิง

ถ้าทำไม่ได้ ยุบซะ และให้ใช้คลื่นอย่างเสรีไปเลยจะดีกว่า ทำข้อตกลงกลางแบ่งสันปันส่วน รัฐค่อยไปตามเก็บภาษีมาทดแทนค่าประมูลคลื่นแทนน่าจะโอเคกว่า

By: whitebigbird
Contributor
on 14 September 2018 - 11:34 #1070793 Reply to:1070743
whitebigbird's picture

ผมไม่อยากให้ 3bb ได้นะครับ คนที่ไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเอง แถมบริการก็เป็นแบบเสียไม่ได้ ยิ่งบริการหลังการขายนี่ห่วยสะบัด

ถ้า AIS ซื้อไป ผมจะดีใจมาก

By: ti.krab2 on 14 September 2018 - 11:57 #1070797 Reply to:1070793

เอาแบบนี้ดีกว่า ให้ ais ซื้อไป จบสวยเลย
รึเปล่า? :)

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 14 September 2018 - 12:01 #1070799 Reply to:1070797

ไม่มีทรูเลยเหรอครับ 555+

By: ti.krab2 on 14 September 2018 - 12:14 #1070803 Reply to:1070799

ทรูน่าจะไม่ไหวนะครับ ที่เป็นอยู่ก็หนี้ท่วม อาการแย่มากอยู่แล้ว

By: whitebigbird
Contributor
on 14 September 2018 - 15:56 #1070856 Reply to:1070803
whitebigbird's picture

หนี้ส่วนนั้นเป็นเรื่องของเทคนิกการบริหารทางการเงินครับ

By: whitebigbird
Contributor
on 14 September 2018 - 15:57 #1070857 Reply to:1070797
whitebigbird's picture

ผมชอบนะ แต่ไม่รู้จะสวยมั้ย ส่วนตัวใช้ดีแทคค่ายเดียว และเบอร์เดียวมาตั้งแต่ปี 2004 ครับ

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 14 September 2018 - 09:10 #1070745

ทำไม กสทช ไม่ให้ ลูกค้า dtac ย้ายเป็น dtn โดยอัตโนมัตินะ ติดข้อกฏหมายตรงไหนอ่ะ

By: IDCET
Contributor
on 14 September 2018 - 09:19 #1070752 Reply to:1070745

ผมว่าซิมที่ใช้งานตอนนี้รองรับคลื่นใหม่แล้ว แต่คนใช้งานยังใช้เครื่องเก่าที่คลื่นไม่รองรับมากกว่าครับ

By: kicub2
iPhoneAndroid
on 14 September 2018 - 09:22 #1070753 Reply to:1070752

ผมหมายถึงพวกที่อยู่ บริษัทเก่า dtac ที่หมดสัปทาน ครับ ถึงจะซิมใหม่ เครื่องใหม่พวกนี้ ดับชัวร์ หนิ เพราะหมดสัมปทานแล้วครับ

By: onlinekg on 14 September 2018 - 09:54 #1070764

มันไม่ควรจะมีมาตรการยืดเวลามาตั้งแต่แรกแล้วครับ ประมูลคลื่นมามีเวลาใช้เป็นสิบปี คนประมูลมาก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเวลาจะหมดวันไหน ควรจะทำอะไรก็มีเวลาให้ทำมากมาย อย่างประเด็นข้อ 4 ยิ่งไร้สาระครับ พูดเหมือนกับผู้บริโภคเพิ่งจะรู้ว่าซิมดับต้องรอลูกกลับไปเปลี่ยน วันหมดอายุนี่รู้ตั้งแต่สิบปีที่แล้ว ๆ ถ้าผู้บริโภคไม่รู้ก็เป็นความผิดของบริษัทเต็ม ๆ

By: tumsd923
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 14 September 2018 - 09:58 #1070766 Reply to:1070764
tumsd923's picture

จริงครับ เรื่องนี้มองยังไง Dtac ก็ห่วย ทำงี้เหมือนผลักภาระให้คนใช้เต็มๆ
ภาครัฐของแต่ละประเทศจะเป็นยังไง ก็ไม่ควรจะทำให้ผู้ใช้รับความเสี่ยงกันเองอยู่ดี

By: tumsd923
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 14 September 2018 - 10:00 #1070767
tumsd923's picture

สัญญาณก็ด้อยกว่าชาวบ้านเขา ยังมีปัญหาแบบนี้เข้ามาอีก จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะ
นี่ที่ยังใช้เพราะไอ Blue Member เลยนะเนี่ย ถ้าอีกหน่อยมันหายไป คงต้องย้ายเหมือนกัน

By: impascetic
Android
on 14 September 2018 - 10:05 #1070769

อ่านข้อ 4 แล้วต้องถอนหายใจ เวลาตั้งนานเอาไปทำอะไรอยู่

ช่วงที่จะยกเลิก 2G ผมทำงานกับบริษัทมือถืออยู่ ช่วงนั้นค่ายต่างๆเอามือถือมาแจกเยอะมาก ตามต่างจังหวัดนี่โทรศัพท์ไม่ต้องขายกันเลยเพราะคนไปยืนต่อคิวรับเครื่องฟรีกันหมด เวลาผ่านไปสักระยะพวกเครื่องฟรีพวกนี้ก็เหลือบานเบอะ เอามาขายเทกระจาดอีกรอบ บอกตรงๆว่าบริษัทผมย่ำแย่ไปเลยเพราะเน้นตลาดเดียวกัน

By: McKay
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 14 September 2018 - 10:51 #1070782 Reply to:1070769
McKay's picture

ข้อ 4 จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีข้อ 2 และ 3 ครับ กล่าวคือใครจะรู้ว่าอยู่ๆกสทชจะจัดสรรคลื่น 850MHz ที่จะหมดสัมปทานไปเป็นคลื่น 900MHz ที่ไม่สามารถใช้กับของเดิมได้ หรือใครจะคิดว่าตัวเองจะเช่าซื้อแล้วจะต้องคุ้มครองผู้มีอำนาจรายอื่นด้วย

อยู่ๆใครมันจะคิดว่าจะมีข้อ 2 และ 3 ใครมันจะตั้งตัวทัน คำว่า เวลาตั้งนานเอาไปทำอะไรอยู่ นี่นานขนาดไหนครับ? เวลาไม่ถึงปีกับเสาที่ลงทุนไปแล้วหมื่นกว่าต้นต้องกลายเป็น 0 ?


In Soviet Warcraft, Argus comes to you.

By: marshazz
AndroidUbuntu
on 14 September 2018 - 14:47 #1070823 Reply to:1070782

เท่าที่อ่านดู ทุกคนน่าจะคิดเหมือนผม คือ ผู้ใช้บริการ 2G เอาเวลาไปทำอะไรอยู่ ไม่ใช่ตัว dtac ครับ

By: impascetic
Android
on 14 September 2018 - 16:46 #1070879 Reply to:1070782

ผมหมายถึงคนใช้บริการครับ ไม่ใช่ผู้ให้บริการ ถ้าในมุมผู้ให้บริการก็ตามนั้นครับ แต่ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการที่ทำเหมือนเอาลูกค้าเป็นตัวประกันแล้วก็ป่าวประกาศว่าเราจะไม่ทิ้งกัน

By: hail_to_the_thief
iPhone
on 14 September 2018 - 17:00 #1070885 Reply to:1070782

+1 เห็นด้วยครับ งงเหมือนกัน อ่านมาตั้งหลายความเห็น ทำไมเหมือนทุกคนจงใจลืมเรื่องนี้ไป

By: chunbogbog
Android
on 14 September 2018 - 10:31 #1070778

อ่านแบบนี้แล้ว ก็ต้องให้สัมปทานแบบตลอดชาติไปเลยครับงั้น

ตลกข้อ 4 มากเลย

บอกว่าคนแก่จำเป็นต้องใช้งาน หรือ Machine จำเป็นต้องใช้งาน
ถ้าเบอร์นั้นๆ ไม่จ่ายค่าบริการ คนแก่ยังโทรขอความช่วยเหลือ หรือ Machine ยังต่อเน็ตได้ไหม ก็ไม่ได้ จริงไหม

แบบนี้ก็ลูกค้าประเภทนี้ ถึงไม่จ่ายค่าบริการ DTAC ก็ต้องให้เขาโทรได้ ใช้เน็ตได้ เหมือนกันสิ เพราะเขาจำเป็นนิ

By: ti.krab2 on 14 September 2018 - 13:14 #1070789 Reply to:1070778

เยียวยา รัฐก็เก็บตังนะครับ
เยียวยา เป็นเรื่องของการให้เวลาแก้ไขผลร้าย ที่รัฐมีส่วนในความผิด
รัฐต้องร่วมรับผิดชอบแก้ไขด้วยจะปฏิเสธไม่ได้

หากรัฐไม่ผิดด้วยก็ไม่ต้องเยียวยาได้

ไม่ใช่บอกไม่เข้าเงื่อนไขคือจบ ผมก็งงเลยครับ???

กรณีนี้รัฐควรเยียวยาไปก่อน และรีบแก้เงื่อนไขผิดๆออกไปแล้วรีบจัดประมูลไหม่ จะได้ไม่ต้องเยียวยานาน
หากเงื่อนไขเป็นอย่างที่ควรเป็นแล้วยังไม่เข้าประมูลอีก ตอนนี้จะยกเลิกการเยียวยาเลยก็ทำได้ ซึ่งจะบอกรัฐผิดด้วยไม่ได้แล้ว

ระหว่างเยียวยาก็ควบคุมดีแทคให้แก้ไขอย่างเข้มงวดไป

By: nest3d
iPhoneAndroid
on 14 September 2018 - 10:54 #1070785

ก็ควรเยียวยาแค่ผู้ใช้คลื่น 850 เพียวๆ ไม่ใช่แนวทางที่ DTAC ขอที่สุดท้ายคนที่ Roam บนคลื่นดังกล่าวยังได้ประโยชน์ด้วย

By: iDan
ContributorAndroidSUSEUbuntu
on 14 September 2018 - 12:00 #1070798

สรุป ทั้งหมดทั้งมวลคืนนี้ถอดปลั๊กจริงใช่ไหมครับ?