Tags:
Node Thumbnail

ปีที่แล้วธนาคารกรุงเทพเปิดตัวโครงการ InnoHub สำหรับการอบรมบริษัทนาน 12 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถออกแบบริการได้อย่างเหมาะสม และหาแหล่งระดมทุนที่มีศักยภาพ ปีนี้โครงการก็มีต่อรุ่นที่สอง

รุ่นที่สองนี้ทางธนาคารกรุงเทพหาธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า, แปลงระบบให้เป็นดิจิตอลและระบบอัตโนมัติ, โซลูชั่นสำหรับ SME, การจ่ายเงินรูปแบบใหม่, และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า

สำหรับโครงการปีที่แล้ว ผลจาก 8 โครงการที่เข้าร่วม InnoHub ก็มี FundRadars ที่ได้ร่วมกับ บลจ. บัวหลวง เปิดบริการ BF Mobile Application

โครงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแล้ววันนี้จนถึง 7 ตุลาคม เลือกบริษัทเข้าร่วมเดือนพฤศจิกายนและจะนำเสนอผลงานต้นปีหน้า

ที่มา - จดหมายข่าวธนาคารกรุงเทพ

No Description

Get latest news from Blognone