Tags:
Node Thumbnail

Foursquare อดีตแอปเช็กอิน ที่ตอนนี้มาโฟกัสการค้นหาสถานที่น่าสนใจ ส่วนการเช็กอินแยกไปอยู่ที่แอป Swarm แทน ประกาศความร่วมมือกับแอปรายงานสภาพอากาศ AccuWeather โดยจะเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Pilgrim SDK เพื่อนำข้อมูลสภาพอากาศ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลการเช็กอิน ทำให้การแนะนำสถานที่และการรายงานสภาพอากาศล่าสุดแม่นยำมากขึ้น

บนความร่วมมือนี้ ผู้ใช้งานที่เลือกกำหนดค่าให้แชร์ข้อมูลได้ จะได้รับข้อมูลแนะนำสถานที่น่าสนใจ อ้างอิงกับสภาพอากาศปัจจุบันผ่านแอป AccuWeather เช่น ถ้าฝนตกอยู่ ก็จะแนะนำร้านค้าในอาคารหรือร้านกาแฟ แต่หากอากาศแจ่มใสแดดออก ก็แนะนำสวนสาธารณะ ชายหาด เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้ของฝั่ง Foursquare คือการยิงโฆษณาไปหา AccuWeather โดยได้ข้อมูลที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตามพิกัดสถานที่ และพฤติกรรมการเช็กอินมากขึ้น

ที่มา: Foursquare

alt="Foursquare x AccuWeather"

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 1 September 2018 - 11:52 #1068503

อันนี้เฉียบแฮะ