Tags:
Node Thumbnail

Microsoft ประกาศว่า Minecraft: Education Edition กำลังจะมีเวอร์ชั่น iPad ในเดือนกันยายนนี้ เป็นการขยายกลุ่มการศึกษาจากที่เล่นได้บน 2 อุปกรณ์ เพิ่ม iPad เข้าไปรวมเป็น 3 นอกจากนี้ Microsoft ยังขยายฟีเจอร์การศึกษาไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อยู่นอกรั้วการศึกษาด้วย

ฟีเจอร์ที่ขยายออกไปคือ Chemistry Resource Pack ที่เป็นการเล่นเกม Minecraft ในคอนเซปต์เคมี ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ผ่านพีซี Windows 10 และ Xbox ผู้เล่นสามารถสร้างบอลลูนได้โดยใช้แก๊สฮีเลียมและ latex เป็นต้น Microsoft ระบุว่าปัจจุบันสมาชิกผู้ใช้งาน Minecraft: Education Edition มี 35 ล้านรายทั่ว 115 ประเทศ

Microsoft เผยการอัพเดตฟีเจอร์เพื่อการศึกษาเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับ Minecraft: Education Edition ด้วย เช่น ทำกราฟคณิตศาสตร์ผ่าน OneNote ได้, กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ผ่าน Skype in the Classroom (SITC) เป็นต้น

No Description

ที่มา - Microsoft, Geek Wire

Get latest news from Blognone

Comments

By: newbie
ContributoriPhoneWindows
on 23 August 2018 - 08:36 #1066981

สร้างบอลลูนได้ดดยใช้ > สร้างบอลลูนได้โดยใช้

By: heart
ContributoriPhone
on 23 August 2018 - 15:32 #1067100
heart's picture

เกมเริ่มแรก มีไว้เล่นสนุก

พอกลายเป็นเรืยนรู้แล้ว ฟังแล้วไม่อยากเล่นเลย