Tags:
Node Thumbnail

แม้รายการเชิงขวาจัดหรือ InfoWars ของ Alex Jones จะถูกแบนจาก Facebook ,Apple, Spotify และบางคอนเทนต์ใน YouTube แต่ใน Twitter นั้น Alex Jones ยังคงอยู่ในแพลตฟอร์มได้ โฆษก Twitter กล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่า บัญชี Alex Jones ไม่ได้ละเมิดนโยบายของแพลตฟอร์มแต่อย่างใด

ไม่เพียง Twitter แม้แต่วิกิลีกส์ยังออกมาแสดงความเห็นว่า คอนเทนต์ของ Alex Jones นั้นไร้สาระ แต่การที่แพลตฟอร์มรายใหญ่ๆ รวมกันแบน อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจในสังคม หรือเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิดตามมาได้ และ Alex Jones ก็มีคนติดตามมาก การแบนดังกล่าวอาจถือเป็นการละเมิดได้

ที่มา - Business Insider, CNBC

Get latest news from Blognone

Comments

By: IDCET
Contributor
on 7 August 2018 - 11:03 #1064477

ผมว่าแบนไปนะ ดีแล้วครับ หากปล่อยไว้แล้วมีคนเชื่อข้อมูลผิดๆ แบบนี้ จะเสียหายยิ่งกว่าเดิมนะ เสรีภาพในการพูด กับการพูดบิดเบือนหรือสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหวังผล เป็นคนละเรื่องเลยนะครับ

By: Gored on 7 August 2018 - 11:16 #1064481
Gored's picture

เมืองไทยก็มีเยอะพวกให้ข้อมูลมั่วๆแถมไม่รับผิดชอบ พอมีคนแจ้งก็บอกเป็นเสรีภาพ

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 7 August 2018 - 12:56 #1064496

กรณีนี้มันก็ควรจะไม่ต่างอะไรกับการแบนข่าวปลอมนะ -_-