Tags:
Node Thumbnail

นอกจากการเปิดตัว Galaxy Note 9 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2018 ทาง Samsung อาจเปิดตัวสมาร์ทวอทช์ตระกูล Gear รุ่นถัดไป จะไม่ใช้ชื่อ Gear S4 แต่เปลี่ยนเป็น Galaxy Watch แทน

เว็บไซต์ SamMobile เปิดเผยว่า บริษัทมีการจดทะเบียนโลโก้ Samsung Galaxy Watch ในประเทศเกาหลีใต้ และยื่นเรื่องขอคุ้มครองชื่อดังกล่าว พร้อมชื่อ Samsung Galaxy Fit ในสหรัฐอเมริกา

ตามรายงานระบุด้วยว่าสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ Samsung จะเปลี่ยนมาใช้ระบบปฏิบัติการ Wear OS จาก Google แทน Tizen OS, มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ และรองรับ Bixby ผู้ช่วยอัจฉริยะรองรับคำสั่งเสียงได้

ที่มา : SamMobile 1, 2

No Description
ภาพ Samsung Gear S3 Frontier จาก Samsung

Get latest news from Blognone

Comments

By: pit
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 11 July 2018 - 09:02 #1060037

อ้าว OS เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา.

By: awillfox
AndroidWindows
on 11 July 2018 - 09:54 #1060046
awillfox's picture

ย้ายไป Wear OS ก็ดีแล้ว