Tags:
Node Thumbnail

ท่าอากาศยานซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียประกาศเริ่มทดสอบระบบการจำแนกใบหน้าสำหรับการเช็คอินแทนพาสปอร์ตในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ประกาศแผนการตั้งแต่ปีที่แล้ว

Geoff Culbert ซีอีโอท่าอากาศยานซิดนีย์เผยว่า ทางท่าอากาศยานได้ร่วมมือกับสายการบิน Qantas เพื่อเริ่มทดสอบเทคโนโลยีใหม่นี้ โดยในอนาคตผู้โดยสารจะไม่ต้องเตรียมกระเป๋าและพาสปอร์ตเพื่อเช็คอิน ไม่ต้องค้นบอร์ดดิ้งพาสจากกระเป๋าหรือสมาร์ทโฟนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน้าของผู้โดยสารจะเป็นพาสปอร์ตและบอร์ดดิ้งพาสในทุกขั้นตอนภายในสนามบิน

นอกจากการใช้ระบบจำแนกใบหน้าเพื่อการเช็คอินในสนามบินแล้วแล้ว Qantas ก็จะนำระบบนี้ให้พนักงานในเลาจน์ใช้เพื่อการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้ลูกค้าเมื่อมาใช้บริการเลาจน์ของสายการบินด้วย

การใช้ใบหน้าเพื่อเช็คอินนั้นจะทดสอบกับเที่ยวบินต่างประเทศบางเที่ยวบินของ Qantas เท่านั้น โดยการทดสอบระบบนี้ทางท่าอากาศยานจะสอบถามความสมัครใจจากผู้โดยสารก่อน รวมถึงระบบตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลออสเตรเลียก็ยังคงมีใช้งานอยู่และผู้เดินทางก็ยังต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ

ที่มา - TechCrunch, Sydney Airport

No Description

ภาพจาก Simon Clancy/Flickr (CC BY 2.0)

Get latest news from Blognone