Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เมืองออสตินของรัฐเท็กซัส ทดลองใช้แพลตฟอร์มบล็อคเชนพัฒนาบริการและการจัดการข้อมูลอัตลักษณ์ประชากรคนไร้บ้าน โดย Steve Adler นายกเทศมนตรีเมืองออสตินบอกว่าเป้าหมายคือ รวบรวมข้อมูลประจำตัวและบันทึกที่สำคัญของคนไร้บ้าน โดยข้อมูลถูกเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการเพื่อคนไร้บ้านเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งบล็อคเชนจะสามารถเชื่อมโยงคนไร้บ้านกับความต้องการของพวกเขาเข้าด้วยกัน

Sly Majid ผู้ดำรงตำแหน่ง Chief Services Officer ของเมืองออสติน บอกว่า การกำหนดอัตลักษณ์ของประชากรไร้บ้านและผู้ลี้ภัยเป็นหนึ่งในงานท้าทาย เช่น กระเป๋าของผู้ไร้บ้านถูกขโมย หรือบัตรประจำตัวเปียก เสียหาย หรือเจ้าหน้าที่จัดการเก็บกวาดที่อยุู่อาศัยของผู้ไร้บ้านออกไป นั่นหมายถึงกระบวนการต่างๆ ของผู้ไร้บ้านต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

Majid ระบุเพิ่มเติมว่า บล็อคเชนระบุช่วงเวลาให้แตกต่างกันได้ ทำให้สามารถรู้ได้ว่า คนไร้บ้าน A เคยใช้บริการใดมาก่อน เช่น การดูแลสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละบุคคล เมื่อคนไร้บ้านเดินเข้าไปในคลินิกรักษา จะสามารถหาประวัติการรักษาได้จากบล็อกเชน

ออสตินมีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูง จำนวนประชากรไร้บ้านก็พุ่งสูงตามไปด้วย จากการสำรวจประชากรเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมืองออสตินมีคนไร้บ้านประมาณ 2,000 คน ความท้าทายของเมืองคือ การระบุตัวตนของคนไร้บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ, มีใครได้รับความช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้าง เป็นต้น

No Description
ภาพจาก Shutterstock

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: topty
Contributor
on 17 April 2018 - 08:51 #1044512

เจ้าหน้าที่จัดการเก็บกวาดที่อยุู่อาศัยของผู้ไร้บ้านออกไป

ที่อยุู่ => ที่อยู่