Tags:
Node Thumbnail

รัฐบาลมาเลเซียเตรียมกฎหมายแบนข่าวหรือข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบข้อความ เสียง รุปภาพหรืออื่นๆ ผู้ที่ละเมิดมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีและโทษปรับไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ โดยกฎหมายนี้ครอบคลุมชาวต่างชาติด้วย หากข้อมูลหรือข่าวดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือส่งผลกับประเทศมาเลเซียหรือคนมาเลเซีย

หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายนี้ถูกผลักดันออกมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการสื่อและข้อมูลเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาล อย่างกรณีกองทุน 1MDB ของนายกรัฐมนตรี Najib Razak ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ โดยตัวแทนรัฐบาลเผยว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB ที่ไม่ได้ถูกรับรองโดยภาครัฐ จะถือว่าเป็นข่าวปลอม

ด้าน AIC (Asia Internet Coalition) กลุ่มความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจนโยบายด้านอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่ประกอบไปด้วย Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter และ Yahoo (ที่เคยทักท้วง กสทช. เรื่อง OTT) ได้ประณามว่ากฎหมายนี้จะปิดกั้นการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ขณะที่องค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ประณามการใช้คำที่มีความหมายกว้างอย่าง "ข่าวปลอม"ในการจัดการผู้ที่วิจารณ์รัฐบาล

ที่มา - The Verge

alt="Malaysia"

Get latest news from Blognone

Comments

By: jakapong
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 27 March 2018 - 15:40 #1040651

"ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB ที่ไม่ได้ถูกรับรองโดยภาครัฐ จะถือว่าเป็นข่าวปลอม"

โห น่าเกลียดมากเลยครับ

By: ppJr
iPhoneAndroidUbuntu
on 27 March 2018 - 21:10 #1040741 Reply to:1040651

เป็นข้อสังเกตของสื่อ

By: topty
Contributor
on 27 March 2018 - 20:18 #1040732

รุปภาพ -> รูปภาพ

By: ppJr
iPhoneAndroidUbuntu
on 27 March 2018 - 21:09 #1040740

'ขณะที่องค์กรนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ประณามการใช้คำที่มีความหมายกว้างอย่าง "ข่าวปลอม"ในการจัดการผู้ที่วิจารณ์รัฐบาล'
มาเลย์เซียไม่ได้ใช้คำนี้เป็นคนแรกซะหน่อย
เพียงแต่กำลังทำตามกระแสที่อเมริกา/ยุโรปที่กำลังทำอยู่

By: schanon
Android
on 28 March 2018 - 11:37 #1040911
schanon's picture

แล้วใครจะตัดสินว่าอันไหนปลอมหรือไม่ปลอม