Tags:
Node Thumbnail

Google เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ช่วยส่วนตัว Google Assistant คือการโอนเงินหรือเรียกเก็บเงินจากเพื่อนผ่าน Google Pay ซึ่งฟีเจอร์นี้ใช้งานได้บน iOS, Android รวมถึงลำโพงที่รองรับ Google Assistant อย่างเช่น Google Home

สำหรับวิธีใช้งาน คือผู้ใช้จะต้องตั้งค่าบัญชีผ่าน Google Pay ก่อนเพื่อโอนเงินให้ฝ่ายตรงข้าม โดยคำสั่งการโอนเงิน เช่น “Hey Google, send Jane $15 for lunch today” หรือคำสั่งในการเรียกเก็บเงิน เช่น “Hey Google, request $20 from Sam for the show tonight” ซึ่งก่อนโอนเงิน Google จะให้ยืนยันตัวตนก่อน

ส่วนฝ่ายตรงข้ามเมื่อได้รับอีเมล, ข้อความ หรือการแจ้งเตือนแล้ว ก็จะสามารถรับเงินหรือโอนเงินให้ตามคำขอได้ทันที แต่ถ้าหากฝ่ายตรงข้ามไม่มี Google Pay ก็จะต้องตั้งค่าก่อนเช่นกัน เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็สามารถรับเงินหรือโอนเงินออกได้

Google จะเริ่มปล่อยฟีเจอร์นี้ให้ผู้ใช้ Google Assistant ในเดือนหน้า แต่จะยังจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในสหรัฐฯ เท่านั้น

ที่มา - Google

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sp on 23 March 2018 - 08:25 #1039853

ทำไงถึงจะได้ใช้ GA นะ?

By: joeybkk on 23 March 2018 - 09:28 #1039864 Reply to:1039853

ข่าวออกมาแล้วนี่ครับว่ากลางปีนี้ GA จะ support ภาษาเพิ่มอีก 5-6 ภาษา รวมภาษาไทยด้วย นี่ก็เล็งลำโพงไว้ให้พ่อแม่ที่บ้านใช้ :)