Tags:
Node Thumbnail

Spotify มีพอดแคสต์ใหม่น่าสนใจชื่อว่า Killing It บอกเล่าเรื่องราวสังคมสตาร์ทอัพที่ต้องรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จตลอด จนนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต

พอดแคสต์ดำเนินรายการโดย Aleks Krotoski อดีตนักข่าวเทคโนโลยี กับ Petra Velzeboer นักบำบัดสุขภาพจิตและ James Routledge ผู้สร้างสถานออกกำลังกายสุขภาพจิต โดยในแต่ละตอนจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของผู้ประกอบการ เล่าเรื่องราวความเครียด กังวลในการทำสตาร์ทอัพ ที่อาจนำไปสู่ภาวะเหนื่อหน่าย และซึมเศร้า

แต่ละตอนไม่ใช่มาเสนอหนทางรักษา แต่เป็นการเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ของคนทำงานสตาร์ทอัพจริง วิธีที่เขาแต่ละคนรักษาเยียวยาตนเอง

No Description

ที่มา - The Next Web

Get latest news from Blognone