Tags:
Node Thumbnail

EU ออกคำแนะนำเพิ่มเติมโดยเน้นเนื้อหาส่งเสริมก่อการร้ายโดยเฉพาะ ให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียลบเนื้อหาดังกล่าวออกภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากเนื้อหานั้นได้รับการรายงาน นอกจากนี้ยังระบุให้บริษัทในประเทศสมาชิกติดตามผลด้านเนื้อหาก่อการร้ายและรายงานต่อคณะกรรมาธิการ EU ทุก 3 เดือน

คำแนะนำของ EU แบ่งออกเป็นสองระดับ สำหรับเนื้อหาผิดกฎหมายทั่วไป เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์, ละเมิดเด็ก, เนื้อหารุนแรง ทาง EU แนะนำให้มีมาตรการที่ชัดเจน, ใช้เครื่องมือตรวจจับเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ, มีช่องทางให้รายงานเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย เป็นต้น

ส่วนคำแนะนำระดับที่สองใช้สำหรับเนื้อหาส่งเสริมก่อการร้ายโดยเฉพาะ คือ

  • บริษัทนำเนื้อหาก่อการร้ายออกภายใน 1 ชั่วโมง หลังได้รับรายงาน
  • บริษัทมีเทคโนโลยีตรวจจับและนำออกเร็วขึ้น รวมทั้งการจัดการไม่ให้เนื้อหาเดิมกลับมาปรากฏบนแพลตฟอร์มอีก
  • บริษัทใหญ่ควรแบ่งปันความรู้ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือแก่บริษัทเล็กในการตรวจจับเนื้อหาก่อการร้ายด้วย และทางที่ดีคือให้ทำงานร่วมกับ Europol หรือหน่วยงานตำรวจยุโรป
  • ประเทศสมาชิก ควรตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่ามีขีดความสามารถในการตรวจจับและระบุที่มาของเนื้อหาส่งเสริมก่อการร้ายได้
  • ประเทศสมาชิก ควรรายงานผลด้านการจัดการเนื้อหาต่อคณะกรรมาธิการ EU ทุก 3 เดือน

No Description
ภาพจาก Shutterstock โดย symbiot

แม้ EU จะระบุว่าคำแนะนำดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ต่อบริษัทโซเชียลมีเดียในเชิงกฎหมาย แต่ก็มีแนวโน้มว่า EU จะติดตามผลอย่างเคร่งครัดหากโซเชียลมีเดียไม่ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ นอกจากนี้ EU ยังระบุเองว่า คำแนะนำดังกล่าวสามารถนำไปอ้างอิงในกระบวนการยุติธรรมได้

ที่มา - EU Press Release

Get latest news from Blognone