Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Uber เปิดตัวบริการ Uber Health เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในการพบแพทย์ในกรณีไม่ฉุกเฉินตามนัดหมาย พร้อมกับพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์บำบัด ฯลฯ รวมแล้วกว่า 100 แห่งที่พร้อมให้บริการ Uber Health

สำหรับบริการของ Uber นี้จะมีแดชบอร์ดออนไลน์ และ API สำหรับนักพัฒนาในการนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ เพื่อทำการเรียกรถไปรับผู้ป่วย โดยบริการนี้ไม่จำเป็นที่ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชี Uber แต่จะได้รับ SMS แจ้งเตือนเรื่องรถแทน (และในอนาคต Uber อาจขยายบริการให้รองรับโทรศัพท์บ้านอีกด้วย)

Uber Health นี้จะต้องปฏิบัติตามกฎเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตามกฎหมาย Health Insurance Portability and Accountability Act หรือ HIPPA ด้วย ซึ่ง Chris Weber ผู้จัดการทั่วไปของ Uber Health เผยว่าบริการนี้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ HIPPA

ปัจจุบันตลาดการเดินทางเพื่อการเข้าพบแพทย์แบบไม่ฉุกเฉินนั้นมีมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจาก Transit Cooperative Research Program) โดยส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่สามารถขับรถได้ ดังนั้นผู้ให้บริการทางการแพทย์จึงมักจะช่วยเหลือคนไข้โดยการจองรถยนต์ให้ และจากข้อมูลของ JAMA Internal Medicine เผยว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวอเมริกัน 3.6 ล้านคนมักจะพลาดนัดหมายจากแพทย์ในทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งจะทำให้มีผลตามมาเป็นลูกโซ่หลายอย่าง เช่นจำนวนผู้ป่วยที่เข้าใช้ห้องฉุกเฉินที่มากขึ้น, การกลับมารักษาซ้ำ (readmission) นานขึ้น เป็นต้น

ที่มา - The Verge, Uber

No Description

ภาพโดย Uber

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 2 March 2018 - 13:47 #1036410
panurat2000's picture

ในกรณไม่ฉุกเฉินตามนัดหมาย

กรณ => กรณี