Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในแต่ละปี Hearthstone จะมีการตั้งชื่อธีมประจำปีนั้นๆ พร้อมทั้งประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการเล่นเกม การเปลี่ยนแปลงของชุดการ์ดที่เล่นได้ในโหมด Standard และ ส่วนเสริมอื่นๆ ซึ่งสำหรับปีนี้ Hearthstone ได้ประกาศชื่อธีมสำหรับ 2018 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีชื่อว่า Year of the Raven

สำหรับรายละเอียดของ Year of the Raven มีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงสำหรับชุดการ์ดที่ใช้เล่นได้ในโหมด Standard
เมื่อชุดการ์ดเสริมชุดใหม่ประจำปี 2018 มาถึง ชุดการ์ดที่สามารถเล่นได้ในโหมด Standard จะประกอบด้วย
Basic
- Classic
- Journey to Un’Goro
- Knights of the Frozen Throne
- Kobolds & Catacombs
- ชุดเสริมแรกของปี 2018

ส่วนชุดการ์ดที่จะถูกนำออกไป และสามารถเล่นได้เฉพาะในโหมด Wild เท่านั้น จะประกอบด้วย
- Whispers of the Old Gods
- One Night in Karazhan
- Mean Streets of Gadgetzan

alt="a"

และในปี 2018 Year of the Raven นี้ Hearthstone ยังคงปล่อยชุดเสริมออกมา 3 ชุดเช่นเดิม ซึ่งผู้เล่นสามารถลองเดาธีมของแต่ละชุดได้ จากรูปภาพบอกใบ้ที่ Blizzard ปล่อยออกมา

alt="a"

3 รายชื่อการ์ดที่ถูกนำเข้า Hall of Fame
การ์ดที่ถูกนำเข้า Hall of Fame คือการ์ดในชุด Classic ที่อาจจะมีความสามารถที่รุนแรงเกินไป จนอาจส่งผลต่อการเล่นเกมต่อไปได้ในระยะยาว ซึ่งการ์ดที่ถูกนำเข้า Hall of Fame นี้ จะสามารถนำมาใช้เล่นได้ในโหมด Wild เท่านั้น
สำหรับ Year of the Raven มีการ์ดที่ถูกนำเข้า Hall of Fame ทั้งสิ้น 3 ใบ คือ
- Ice Block
- Coldlight Oracle
- Molten Giant

ปรับปรุงระบบเควสต์ประจำวัน
เควสต์ประจำวันจะถูกปรับให้สามารถทำสำเร็จได้ง่ายขึ้น โดยจำนวนของสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เควสต์นั้นสำเร็จจะถูกปรับให้น้อยลงเพื่อให้บรรลุเควสต์ได้เร็วขึ้น และ เควสต์ที่ให้เงิน 40 Gold จะถูกเพิ่มเป็น 50 Gold

เพิ่มระบบ In-Game Tournament
ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถจัดการแข่งขัน Tournament ได้เลยภายในตัวเกม ซึ่งสามารถชวนเพื่อนใน Hearthstone มาแข่งขันกันได้ในทันที โดยจะเปิดให้ใช้ง่านในช่วง Beta ราวกลางปีนี้

alt="a"

เปิดตัวฮีโร่ใหม่ของ Druid - Lunara
ผู้เล่นสามารถรับ Lunara ฮีโร่ตัวใหม่ของ Druid ได้ เพียงเล่น Hearthstone ในชนะครบ 10 ครั้งในโหมด Standard หรือ Casual

alt="a"
ที่มา: Hearthstone

Get latest news from Blognone

Comments

By: rattananen
AndroidWindows
on 28 February 2018 - 12:55 #1036054

no more Mill deck

By: huajaiplateen on 28 February 2018 - 15:34 #1036095
huajaiplateen's picture

ไม่เติมอยู่ยาก