Tags:
Node Thumbnail

ผลสำรวจล่าสุดจาก Nielsen ชี้ให้เห็นว่า 56 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนอเมริกานั้น จะมีคอนโซลเกม Xbox 360, PlayStation 3 และ Wii อยู่ ลองคิดดูเล่นๆ ครับ ถ้าเรามีบ้านอยู่ในอเมริกา ก็จะมีโอกาสสูงที่เพื่อนบ้างข้างๆ (และบ้านเราเอง) จะมีคอนโซลเกมเหล่านี้อยู่ในบ้านด้วย

เวลาในการเล่นเกมของชาวอเมริกายังเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์พกพาต่างๆ อย่างโทรศัพท์มือถือในการเล่นเกมมากขึ้น

ในเรื่องของเครื่องเกมแบบพกพานั้น Nielsen พบว่ากว่า 39 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนอเมริกามีอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS อยู่และ 50 เปอร์เซ็นต์ของเด็กอายุ 6-12 ปี จะเป็นเจ้าของ Nintendo DS

ที่มา - GameSpot

Get latest news from Blognone

Comments

By: giogio
Android
on 10 February 2012 - 12:12 #382184
giogio's picture

เคยมีผลวิจัยออกมาครับว่าตั้งแต่เริ่มมีปัญหาเศรษฐกิจซับไพร์ม คนอเมริกันจำเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นพวกเค้าจะลดค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงหรือการท่องเที่ยวแล้วไปหาซื้อเครื่องเกมส์คอนโซลมาเล่นในบ้านแทนซึ่งมันประหยัดกว่ามากกว่าการออกไปนอกบ้านนั่นเอง

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 10 February 2012 - 15:53 #382289
hisoft's picture

พอคิดว่าเด็กประถมครึ่งนึงมี NDS (O.o)