Tags:
Node Thumbnail

เหตุการณ์ประท้วงในประเทศแถบแอฟริกาเหนือลุกลามไปเรื่อยๆ ล่าสุดที่ประเทศลิเบีย มีรายงานว่าอินเทอร์เน็ตในกรุง Tripoli ไม่สามารถใช้งาน Facebook ได้แล้ว ส่วนเว็บไซต์อื่นๆ เจอปัญหาเข้าถึงได้ช้าหรือเข้าไม่ได้เลย

จากรายงานของ AFP บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงแล้ว 41 ราย

ถ้านำเหตุการณ์ในประเทศอียิปต์มาเทียบ ก็เป็นไปได้ว่ารัฐบาลลิเบียอาจตัดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออินเทอร์เน็ตเพราะลิเบียเป็นเจ้าของโดเมน .ly ที่กำลังนิยมในขณะนี้ ตอนนี้บริการออนไลน์บางแห่ง เช่น Posterous เริ่มปรับตัวโดยเปลี่ยน URL shortener เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ .ly แล้ว

ที่มา - AFP, CenterNetworks

Get latest news from Blognone

Comments

By: kichinto
Android
on 19 February 2011 - 10:59 #261328
kichinto's picture

goo.gl โดเมนของประเทศอะไรหรือ ใช้ตัวนี้ตลอด

By: mapkung14
Windows
on 19 February 2011 - 11:15 #261334 Reply to:261328

Greenland

By: aomnaruk
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 19 February 2011 - 11:16 #261335

เผด็จการมักมีสันดานเดียวกันคือ "ฆ่าประชาชนที่ออกมาต่อต้านตัวเอง"


~ความกลัวทำให้เสื่อม~

By: equivalent
ContributorAndroid
on 19 February 2011 - 17:19 #261448

ก็เห็นอยู่ว่าตัดเน็ตมันไม่ได้ผล สู้เอาไปไล่บล็อกเว็บที่ต่อต้านดีกว่า ได้ผลดีออก (เหมือนประเทศอะไรก็ไม่รู้)

By: zaviroshi
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 19 February 2011 - 18:09 #261457 Reply to:261448

นี้เป็นเหตุผลนึึงที่ไทยยังไม่ลงเอยเรื่อง 3G รึเปล่า -_-" กลัวการเข้าถึงของข่าว