Tags:
Node Thumbnail

สืบเนื่องจากการค้นพบก่อนหน้านี้ว่า CS Loxinfo ไอเอสพีเจ้าหลักรายหนึ่งของประเทศไทย มีการบล็อคเว็บแบบแปลก ๆ ทั้งบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่น่าจะโดนบล็อค เช่น เว็บไซต์ Mashable.com ซึ่งเป็นเว็บข่าวไอทีต่างประเทศที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง หรือการบล็อคเว็บแบบหว่านแห ใช้ keyword filtering จัดการบล็อคทุก url ที่มีคำที่กำหนด โดยไม่สนใจว่าเนื้อหาในลิงก์ดังกล่าวจะเป็นอะไร (ซึ่งกรณีนี้ขัดกับกฎหมายอย่างชัดเจน เพราะตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 นั้น ศาลจะมีคำสั่งให้บล็อคเว็บไซต์ได้เป็นราย url เท่านั้น)

วันนี้ หลังจากทดลองนิดหน่อย พบว่า การบล็อคตามคำที่ปรากฏใน url ลักษณะนี้ มีผลถึงเว็บไซต์ที่ใช้เทคโนโลยี AJAX ด้วย กล่าวคือ XMLHttpRequest ใด ที่มีคำตรงกับรายการคำที่ CS Loxinfo ต้องการบล็อค ก็จะโดนบล็อคไปด้วย และ respond ที่ส่งกลับมา ก็จะเป็น หน้า "404 หลอก" ซึ่งผิดไปจากที่โปรแกรม JavaScript คาดหมาย (เช่นไม่ใช่ข้อมูลในรูปแบบ XML หรือ JSON) และส่งผลให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือทำงานผิดไปจากที่คาด ซึ่งการบล็อคในลักษณะนี้ จะส่งผลไม่เพียงผู้ใช้เว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น แต่จะรวมถึงผู้ใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น desktop widget ที่เรียกใช้บริการจากเว็บด้วย

เพื่อน ๆ ที่ใช้ไอเอสพีเจ้าอื่น มีประสบการณ์อย่างไรบ้างครับ ?

ที่มา - bact' is a name

Get latest news from Blognone

Comments

By: winggundamth
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 7 February 2009 - 09:50 #84446
winggundamth's picture

น่าสนใจว่าเป็นคำสั่งของใคร...

I will change the world, to the better day.


I will change the world, to the better day.

By: lancaster
ContributorUbuntuWindows
on 7 February 2009 - 23:15 #84506

XmlHttpRequest มันต่างกับ HTTP ปกติยังไงบ้างครับ เท่าที่ผมเข้าใจคือมันเหมือนกัน ดังนั้นถ้า Block เว็บ ตัว AJAX ก็ต้องโดนด้วยอยู่แล้วนี่ครับ