Tags:
Node Thumbnail

คิดว่าเกือบทุกคนคงรู้จัก SourceForge กันแล้ว คงไม่ต้องอธิบายนะครับ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ภายใต้การนำของ DISA (Defense Information Systems Agency - หน่วยงานด้านไอทีของกลาโหม) ได้เปิดเว็บไซต์ชื่อว่า Forge.mil เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกระทรวงกลาโหม

ส่วนแรกที่ทำเสร็จในตอนนี้เรียกว่า SoftwareForge ซึ่งมันคือการยกเอนจินของ SourceForge มาใช้งานนั่นเอง ตอนนี้เว็บไซต์ยังไม่เปิดให้คนทั่วไปใช้งาน อนุญาตเฉพาะบุคคลากรของกระทรวงกลาโหม และคู่สัญญาพัฒนาซอฟต์แวร์ (contractor) ที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น แต่ในอนาคตคนทั่วไปจะดูซอร์สโค้ดได้ (แต่แก้ไขไม่ได้) ซอฟต์แวร์ภายในมีส่วนที่เป็นโอเพนซอร์ส และส่วนที่ทางกระทรวงกลาโหมเรียกว่า DoD community source (ผมว่าน่าจะคล้ายๆ Microsoft Shared Source) เปิดตัวเต็มรูปแบบเดือนตุลาคม 2009

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: anu
Contributor
on 2 February 2009 - 10:43 #83585

สุดยอดครับ นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ Hacker อีกทางนึง

By: mp3wizard
iPhone
on 2 February 2009 - 12:04 #83601

นั่นซิ จะโดนเจาะได้ง่ายขึ้นไหมเนี่ย... ว่าแต่ กลาโหมไทย ด้าน IT ไปถึงไหนแล้ว?

By: tekkasit
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 2 February 2009 - 12:19 #83603
tekkasit's picture

บางอย่างถึงเห็นโค้ดก็ไม่ได้เจาะง่ายขึ้น แค่รู้ algorithm เฉยๆ

ผมว่าเป็นการทดลองแนวคิดมากกว่า ว่าโค้ดที่เปิดให้มีหลายคน review จะทำให้แข็งแรงขึ้น หรือกลับกันโดนเจาะง่ายขึ้น

By: cwt
AndroidRed Hat
on 2 February 2009 - 13:42 #83617

AES-128 เปิด code เปิดสมการให้เห็นกันจะๆ มัน hack ง่ายไหม?

By: anu
Contributor
on 2 February 2009 - 14:01 #83621 Reply to:83617

ง่ายกว่าไม่เปิด

By: ABZee on 3 February 2009 - 00:33 #83779 Reply to:83621

แต่ก็ปรับปรุงแก้ไขได้เร็วกว่าไม่เปิดด้วยนะ

LongSpine.com

By: macxide
iPhoneAndroid
on 2 February 2009 - 13:50 #83619

หากอะไรลับๆรั่วออกมา ก็แย่ซิฮะ

พีดีเอ ซ่า ดอทคอม ทำสิ่งที่คุณถืออยู่ให้มีค่ามากยิ่งขึ้น

By: mk
FounderAndroid
on 2 February 2009 - 16:21 #83642
mk's picture

จริงๆ ในข่าวนี้ เป้าหมายหลักของกระทรวงกลาโหมคือเรื่อง "ความปลอดภัย" นะครับ (ผมเข้าใจว่าโดยผ่านกรรมวิธี code auditing ด้วยมหาชน) เผอิญเห็นว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรเลยไม่ได้เขียนถึงประเด็นนี้ครับ แต่ถ้าใครสนใจลองอ่านใน FAQ ของ forge.mil ได้

By: gotobanana
iPhoneAndroidBlackberrySymbian
on 4 February 2009 - 12:48 #84050
gotobanana's picture

ไม่ต้องกลัวหรอกที่นู้เข้ามี eagle eye