Tags:
Node Thumbnail

YY แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ของจีน ประกาศเข้าซื้อกิจการทั้งหมดของ Bigo โดยเป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวม 1,452 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็นเงินสด 343 ล้านดอลลาร์ และส่วนที่เหลือจ่ายเป็นหุ้นของ YY ทั้งนี้ YY เคยเข้าลงทุนใน Bigo ไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว โดยมีหุ้นอยู่ 31.7%

การเข้าซื้อ Bigo ของ YY นั้น น่าจะช่วยให้ YY ขยายฐานสู่ตลาดต่างประเทศนอกจีนได้มากขึ้น ทั้งนี้ Bigo เป็นบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ มีฐานผู้ใช้งานแอปหลักคือ Bigo Live มากกว่า 100 ประเทศ โดยไม่มีจีน และมีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 200 ล้านบัญชี นอกจากนี้ยังมีอีกแอปคือ LIKE สำหรับสร้างวิดีโอขนาดนั้น