Tags:

ศึกระหว่าง wiki ด้านการท่องเที่ยวสองแห่งยุติลงด้วยการไกล่เกลี่ยคดีนอกศาล เรื่องมีอยู่ว่าทีมงานผู้เขียน Wikitravel (ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท Internet Brands) ไม่พอใจบริษัทและแยกตัวออกมาตั้ง Wikivoyage (ซึ่งดูแลโดย Wikimedia Foundation)

ปัญหาคือรูปแบบการแยกตัวคล้ายกับการ fork โครงการ เพราะ Wikivoyage ดูดเนื้อหา (ที่มีสัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons) มาจาก Wikitravel ด้วย

Internet Brands จึงตัดสินใจฟ้องอาสาสมัคร 2 คนของ Wikitravel เดิมที่ย้ายไป Wikivoyage ในข้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ฝั่งของ Wikimedia Foundation จึงเข้ามาช่วยสู้คดี รวมถึงฟ้องกลับ Internet Brands ว่าไม่มีสิทธิสกัดกั้น Wikivoyage ด้วย

Tags:

Wikimedia Foundation ใช้โอกาสครบรอบ 12 ปี Wikipedia (ก่อตั้ง 15 มกราคม 2001) เปิดตัวเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวแห่งใหม่ Wikivoyage อย่างเป็นทางการ

ตัวเว็บไซต์ Wikivoyage ก่อตั้งเมื่อปี 2006 โดยเน้นเนื้อหาในภาษาเยอรมันและอิตาลี ภายหลังเว็บไซต์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Wikimedia Foundation ในปี 2012 โดยมีกลุ่มแอดมินจากวิกิด้านท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือ Wikitravel (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Wikimedia Foundation) เข้าร่วมด้วย (รายละเอียดอ่านในข่าวเก่า)

Tags:
Node Thumbnail

ย้อนความจากข่าวก่อนหน้านี้ Wikimedia เตรียมเปิดเว็บใหม่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นอีกทางเลือกจาก Wikitravel (ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Wikimedia Foundation แค่ชื่อแนวเดียวกัน)

ล่าสุดเว็บไซต์ท่องเที่ยวได้ชื่อว่า Wikivoyage กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ โดย Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia ออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้แล้ว (เว็บไซต์ Skift รายงานว่าเปิดตัว 15 มกราคม แต่ยังไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ)

Tags:
Node Thumbnail

บอร์ดของ Wikimedia Foundation (องค์กรแม่ของ Wikipedia) กำลังพิจารณาเปิดเว็บไซต์ใหม่ด้านข้อมูลการท่องเที่ยวที่ทุกคนเข้ามาช่วยกันเขียนได้ เว็บไซต์นี้ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นน่าจะใช้ travel.wikimedia.org ไปก่อน

ข่าวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะปัจจุบันมีเว็บไซต์ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่าง Wikitravel (ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับ Wikimedia Foundation) อยู่ก่อนแล้ว แต่หลังจาก Wikitravel โดนบริษัท Internet Brands ซื้อกิจการไปในปี 2005 ก็มีปัญหามากมายระหว่างตัวบริษัทกับชุมชนผู้เขียนข้อมูล ทำให้หลังจากข่าว Wikimedia ตัดสินใจทำเว็บท่องเที่ยวขึ้นมา ก็มีกลุ่มแอดมินของ Wikitravel จำนวน 31 คน (จากทั้งหมด 48 คน) ประกาศเข้าร่วมกับ Wikimedia แทน